Stil krav om bæredygtige tiltag, når du vælger leverandør

Administration |
Medlemssystem |
29 jan, 2024

Hvad er vigtigt for jer som medlemsorganisation, når I skal vælge en ny foreningsløsning? Og hvilke krav skal I stille til jeres leverandør?

Selvfølgelig skal jeres medlemssystem, selvbetjeningsløsning og øvrige IT-systemer spille sammen, så I får en samlet løsning uden unødig administration og med en intuitiv brugerflade. Jeres administration og service ud mod medlemmerne skal køre gnidningsfrit, og jeres medarbejdere skal fritages for kedelige manuelle arbejdsopgaver.

Så langt så godt.

Måske skal I også stille krav til jeres leverandør om at minimere løsningens miljø- og klimapåvirkning? Jeres medlemmer stiller i hvert fald krav til jer – og leverandørens indsats har stor betydning for, hvad I kan levere på.

Kan jeres leverandør svare tilfredsstillende på disse spørgsmål?

 • Hvordan arbejder I konkret på at gøre jeres medlemsløsning mere bæredygtig?
 • Hvor er jeres løsning hostet? Ligger den på fysiske servere, eller ligger den i skyen?
 • Hvordan arbejder I med at reducere energiforbruget i de datacentrene, løsningen er hostet i?
 • Hvordan håndterer I affald og elektronisk skrot fra jeres it-udstyr?
 • Har I værktøjer til at overvåge og rapportere om medlemsløsningens aftryk på miljø og klima?
 • Hvordan kan I hjælpe os med at optimere vores it-infrastruktur og minimere vores miljøpåvirkning?
 • Kan vi skalere vores medlemsløsning op og ned efter behov for at undgå unødvendigt energiforbrug?
 • Hvad er jeres strategi for at fremme bæredygtighed i produktudviklingen?
 • Hvordan tager I højde for datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger i jeres løsning?

Det er spørgsmål, I meget gerne må stille til os!

Camp 365 er en 100 % cloudbaseret løsning bygget på Microsoft Business Central. Ved at basere os på en løsning i skyen og på en stor spiller som Microsoft, sikrer vi, at vores medlemsløsning bygger på en ambitiøse bæredygtighedsmål – med reduktion af CO2-udledning, vedvarende energiforsyning og genplantning af skov som kompensation. Derudover er cloudbaserede løsninger oftest mere energieffektive og bæredygtige.

Ambitiøse globale mål

Microsoft bygger i øjeblikket flere datacentre i Danmark. Datacentrene bliver drevet af vedvarende energi, de korte afstande mindsker energitabet under dataoverførslen, og det samtidig skaber lokale arbejdspladser.

Ud over det har Microsoft sat nogle ambitiøse globale mål for sit klima- og miljøaftryk:

 • I 2025: Virksomheden benytter udelukkende vedvarende energi
 • I 2030: Microsoft er CO2-negativ
 • Inden 2030: Slut med afhængighed af dieselolie
 • I 2030: Microsoft genopfylder mere vand, end virksomheden forbruger.
 • I 2030: Mål om nul affald i de direkte aktiviteter, produkter og emballage
 • I 2050: Alt det CO2, som virksomheden har udledt direkte eller via elforbrug siden grundlæggelsen i 1975 fjernes.

Hos ComputerCamp bygger vi videre på de ambitiøse klima- og miljømål og er gået all in på en cloudbaseret løsning med Microsoft Business Central som platform. Derfor kan vi svare bekræftende på ovenstående spørgsmål om bæredygtige tiltag – og I er sikre på at kunne levere på den grønne dagsorden overfor jeres medlemmer.

Del opslag: