Sæt lokalafdelingerne fri – og nedbring administrationen

08 maj - 2023

Lokalforeningerne er rygraden i mange foreninger. Lokalforeningerne spiller en aktiv og vigtig rolle, og det er ofte her det nære fællesskab udspiller sig.

En del af vores kunder har benyttet sig af lokalafdelingsadgangen i CAMP 365, som gør det nemt at yde en frivillig indsats i lokalafdelingerne, også når det drejer sig om de administrative opgaver med medlemshåndtering.

Det gælder f.eks. Danmarks Marineforening, der har 75 lokalafdelinger med hver deres bestyrelse og økonomi, 20 skyttelav og 9 distrikter og distriktsformænd.

”Med CAMP 365 er det blevet meget nemmere at håndtere medlemmerne lokalt, og det sparer tid – ikke kun i lokalafdelingerne, men også hos mig som landsformand og for forretningsføreren i sekretariatet,” forklarer landsformand Steen Engstrøm.

Øget uafhængighed i lokalafdelingerne

Det har længe været et stort ønske fra flere af vores kunder at give endnu mere selvstyre til lokalforeningerne. Derfor har vi udvidet eventdelen i CAMP 365 og tilføjet muligheden for lokal administration af kurser og events.

Lokalafdelingerne kan nu oprette events og håndtere tilmeldinger, betalinger m.m. Det kan være møder, generalforsamlinger, busture og meget andet.

Det letter administrationen centralt i foreningen. og gør de lokale ildsjæle mere autonome, at de selv kan håndtere deres arrangementer. De lokale arrangementer oprettes som hidtil i det centrale system og ligger tilgængeligt i foreningens kursusoversigt, men administreres lokalt. Det gælder også tilmeldinger og betalinger.

I slipper for ventetid og en hel masse kommunikation, frem og tilbage mellem lokalafdelinger og foreningsadministration, men beholder den samme logik og adgang til den centrale medlemsdatabase, som I plejer at have.

Det er den samme logik med en delvis adgang til medlemssystemet, der ligger til grund for vores underviserportal, hvor undervisere kan se, hvilke kurser de skal afholde, få overblikket over kursusdeltagere og kan lægge kursusmateriale på til hvert enkelt kursus.

Der er tid og ressourcer at spare både lokalt og centralt, så den nye tilføjelse er allerede meget populær og er blevet taget rigtig godt imod.

Var det noget for jer med mere lokalt selvstyre og uafhængighed? Så tag fat i IT- og udviklingschef Jens Peter Hallund på jph@computercamp.dk eller på 61 61 36 00.