Release note

CAMP 365 Member 24.1.0.0

12 Jun, 2024
1463 – Forbedring til online-betalings visning

Siden til visning af online-betalinger åbnes nu med visning af udestående onlinebetalinger:
image.png
image (2).png

De filtre har vi vurderet som udestående onlinebetalinger.
Skift mellem visning af Alle/Udestående ligger som funktion under Filter. Man kan også manuelt håndtere filtrene.

Feltet ‘Fjernet grundet manglende betaling’ havde som udgangspunkt en BLANK værdi, men da det ikke er så nemt at styre filtreringsmæssigt har vi valgt at omdøbe den til ‘Nej’, hvilket (lige som BLANK gjorde) betyder at der ikke er foretaget en oprydning grundet manglende betaling.

1472 – Bedre/mere info når et jobkort afsluttes

Forbedret information når en hovedansættelse afsluttes som følge af et nyt jobkort.
Nu kommer denne information om det jobkort som afsluttes, når jeg opretter en ny hovedansættelse per 12-02-2022
image.png

1474 – erstat gl integrationspoint med nye muligheder

Ingen funktionalitetsændring, men bedre mulighed for at lave kundespecifikke løsninger i forbindelse med lukning af abonnementer ved udmeldelse.

1487 – Dubletter på linjenummer påopkrævningslinjer

Fejlrettelse. Under visse kombinationer af data kunne der ved dannelse af opkrævninger blive dannet flere opkrævningslinjer med samme linjenummer.

1473 – Nemkontoudbetalinger – tekst på modtagers bankkonto

Nemkonto udbetalinger – tekst på modtagers bankkonto (lang advisering)
Det er nu muligt i dialogen at vælge en adviseringstekst til modtageren, som så kommer med i filen til nemkonto.
image.png
Hvis der ikke vælges adviseringstekst, dannes det eksisterende format (Kort advisering).

1497 – kontroller om farpay setup er klar før oprydning.

Der er indlagt en kontrol som sikrer at kørslen ‘Oprydning grundet manglende betalinger’ kun kan afvikles såfremt der finde Webservice opsætningen for FarPay.

1496 – stillingsbeskrivelse kan nu vises via tilpasning

Det er nu muligt via tilpasning at tilføje stillingsbeskrivelsen på listen med aktive jobkort.
image.png

1523 – begrænset info om kommende afsluttede poster

Såfremt man under opsætning har valgt at afslutte relaterede poster ved udmeldelse, har vi fjernet information om de kommende poster som er blevet afsluttet, da vi fandt den unødvendigt når man i regnskabet har besluttet altid at afslutte ved udmeldelse.

1446 – Regelstyring af Medlems tiles og Medlems Cirkeldiagram i standard medlemsadministrator rollecenter

Det er nu muligt at styre indholdet på medlemsadministrator rollecenteret.

Grundlæggende styres det som skal vises på rollecenteret ved hjælp af "Camp 365 opsætning", hvor der dels angives regler til at styre indholdet samt overskrifter for de enkelte tiles/fliser. Der kan i alt opsættes 10 tiles/fliser.
Vi sørger for at der ved opgradering dannes opsætning således at de 5 som vises i dag også vises efter opgradering:
– nye medlemmer
– udmeldte medlemmer
– antal forfaldne medlemmer
– aktive medlemmer
– alle medlemmer

image.png

Efter opgradering vil jeres opsætning se således ud og de 5 regler vil være oprettet:

image (2).png

Herefter kan I tilpasse regler for at styre indholdet, ændre overskrifter eller fjerne/tilføje de op til 10 tiles/fliser efter jeres behov.

Der er desuden kommet mulighed for at I kan tilpasse hvilke medlemmer som skal indgå i opsummeringen per medlemsgruppe i diagrammet. Det gøres ved at indsætte en regel i ‘Rollecenter regel Cirkeldiagram’, hvor betingelserne rummer præcis de medlemmer I ønsker optalt ved hjælp af den regel I evt. indsætter.

Rollecenteret vil vise overskrifter fra opsætningen og indholdet vil være styret at betingelserne fra de opsatte regler.

1527 – Regler til flere tabeller

Nu angives der på reglerne hvilken tabel reglen vedrører. Det vil primært være ‘Medlemmer’, men kan altså også indeholde alle andre tabeller. Således kan der ex. opsættes disse regler
image.png

Fra opsætning af regler er det muligt at få vist de poster som opfylder betingelserne for reglen. Posterne præsenteres i tabellen’s primære liste. For de viste regler vil det være postnummer-liste og abonnementslisten.

Reglerne kan anvendes og indsættes som de valgfrie regler (frigives i samme release) under Camp 365 opsætning, så de præsenteres på rollecenteret. Klik fra rollecenteret vil ligeledes åbne tabellens primære liste.

Bemærk: Det er kun regler med tabel ‘Medlemmer’ som kan anvendes i "Opret/ophør medlemsabonnementer" samt på lokalforeninger, communities og som workpoint regler.

1526 – Indbygget layout til Team email

Der et nyt indbygget standard layout til Teams emails.

1531 – Opdate automatisk communities afslutter for mange

Der var en fejl ifm. opdatering af automatiske communities, som kunne bevirke, at for mange communitymedlemskaber blev afsluttet.

1528 – API service til alternative adresser

Der er oprettet en api service til vedligeholdelse af alternative adresser.

1535 – gruppeskift når ren debitor gøres til medlem

Når der indsættes en medlemsgruppe på en debitor manglede medlemsgruppens tilhørende kontingentgruppeskift.

1524 – Vis nyeste opkrævning øverst

Nu vises den nyeste opkrævning øverst i oversigten.

1510 – Sletning af medlemskube ved fletning

Ved fletning af debitorer bliver dublettens post i medlemskuben nu slettet før fletning.

1536 – Werbservice dokumentation af obligatoriske felter

OpenAPI dokumentationen til API webservices indeholder nu information om obligatoriske felter.

1541 – Kopier regel

Man kan nu kopiere en regel med dens betingelser.

1508 – Optimeret. Bedre udførelsestidspunkt. Infolog

Udfyldning af tidligere lancerede feltet med udførelsestidspunkt er forbedret og optimeret. Desuden er der nu en infolog med afsluttende info om hvor mange medlemsabonnementer som er blevet opdateret i kuben.

1543 – Optimeret søgeliste til medlemmer

Der er tilføjet en optimeret søgeliste til medlemmer. Den kan findes ved at søge efter "Medlemsoversigt – søgning".

1478 – Default genaktiveres intet ved genindmeldelse

Under særlige omstændigheder blev gamle afsluttede abonnementer genåbnet i forbindelse med en genindmeldelse.

Dette er nu rettet, sådan at det ikke sker længere. Dvs. at abonnementer, udvalgsposter, tillidshverv og communities som udgangspunkt ikke bliver genaktiveret ved genindmeldelse.

Det vil fortsat være muligt at markere for genaktivering hvis det er ønsket.