Release note

CAMP 365 Member 24.0.0.0

27 Apr, 2024
1424 – Opkrævningsarkiv

Det er nu muligt, at overføre gamle opkrævninger til et arkiv, hvis tabeller fylder mindre i databasen.
Ved søgning efter "opkræv arkiv" vil man få 2 nye menupunkter at se:
Opkrævningsarkiv – som indeholder de arkiverede opkrævninger.
Arkiver opkrævninger – som bruges til at arkivere opkrævninger.

1414 – Rettelser i mail felter Member

Finpudsning af E-mail felter – herunder dubletfelter og bedre tekster for Taksonomi og Community kuberne.

1435 – Opret/ophør medlemsabonnementer

Kørsel til masse oprettelse og/eller ophør af medlemsabonnementer.

Fremsøges som
image.png

Medlemmer som behandles i denne kørsel identificeres ved hjælp af en valgt regel og så kan man oprette/ophøre abonnementer ved hjælp af de indtastede værdier i dialogen.

Her et eksempel på hvad det kan bruges til, hvis man ex. skal skifte et abonnement ud med et andet:
image (2).png

1412 – Undgå at godkende opkrævninger

Det er nu muligt at undgå at skulle godkende opkrævninger ved at markere i et nyt parmeterfelt Undgå godkendelse af opkrævninger

image.png

Hvis parameteren er slået TIL vil opkrævning blive født med status ‘Godkendt’ i stedet for ‘Dannet’.
Hvis parameteren er slået TIL kan man således springe ‘Godkend opkrævninger’ over.
Hvis parameteren er slået TIL vil både en dannet og en godkendt opkrævning kunne redigeres.
Hvis parameteren IKKE er slået til vil en godkendt opkrævning ikke være redigerbar men låst og skal genåbnes for at kunne redigeres (som hidtil).

1434 – Tekstfelter på opkrævningsjournal

image (4).png

Notifikationsfelt på opkrævningsjournalen udgår.
Evt. manuelt angivet værdi vil ved opgradering blive tilføjet i slutningen af "Supplerende opkrævningsbeskrivelse" så det ikke mistes.

"Supplerende opkrævningsbeskrivelse" overføres nu til "Arbejdsbeskrivelse" på bogførte salgsfaktura/kreditnotater og kan i FarPay opsætningen opsættes at blive vist (sendt til Farpay);

image (2).png

"Supplerende opkrævningsbeskrivelse" er tilføjet opkrævningsfaktura-rapport og kan anvendes ifm. udskrift.
Kontakt CAMP hvis man ønsker dette.

1447 – GDPR change log filter

En fejl i overførsel af filtre til ændringsloggen, der bevirkede, at flere poster end ønsket kunne blive slettet ved kørsel af GDPR anonymisering, er blevet rettet.

1450 – Leveranceid påvirkes også af type og år

Leveranceid i indberetningsfiler blev tidligere konstrueret alene ud fra dannelsestidspunktet. Det betød at hvis man var lidt hurtig på tasterne og fik dannet 2 filer indenfor samme minut på 2 forskellige indberetningstyper eller 2 forskellige indberetningsår, så vil de få samme leveranceid.
Nu indgår både indberetningsår og -type i opbygningen, således at filer som skal sendes til SKAT altid vil have et unikt leveranceid.

1438 – API til opgavekøposter

Der er oprettet en API service, så man kan opsætte overvågning af opgavekøen i PowerAutomate.

1458 – flere integrationsmuligheder genindmeld

Flere integrationsmuligheder som gør det muligt by extensions, at styre hvordan og hvad som skal genaktiveres ved genindmeldelse. Dette vedrører abonnementer, communities, udvalg, tillidshverv

1428 – Medlemskube – Felter til udført ind- og udmeldelse

Medlemsabonnementskube er beriget med nye felter for hvornår man har udført henh. ind- og udmeldelse for medlemmet og start- og slutdato for medlemsabonnementet:
image.png

Bemærk: oplysningerne kommer fra ændringsloggen, dette kræver derfor at ændringsloggen er aktiv og gælder kun fremadrettet.

1370 – Teams integration

Det er nu muligt, at markere communities til oprettelse i Microsoft Teams. Communitiet vil derefter blive oprettet som et privat team i samme tenant som Business Central og de tilknyttede medlemmer oprettes som gæster i teamet.
Alle teams vil blive oprettet i Microsoft Teams med den samme ejer.
Synkroniseringen med Microsoft Teams kræver, at man opsætter teamejeren med en bruger, som har en licens til Microsoft Office.

1464 – Opret og rediger communities

API servicen til communities tillader nu også skrivning.