Release note

CAMP 365 Member 23.5.0.0

14 Mar, 2024
1372 – Opret nyt medlemsabo. hvis det gamle er spærret.
Hvis et eksisterende medlem forsøgte at tilkøbe/genindmelde sig via eksterne ændringer og medlemmet i forvejen havde et ikke-ophørt, dog spærret medlemsabonnement svarende til medlemsgruppen’s abonnementer, da blev der ikke oprettet et nyt medlemsabonnement.

Denne fejl er nu rettet.

1394 – Advarsel ved Regler/Betingelser
For skærmbilledet ses nu denne advarsel:
1394.png
1337 – Opret ny medlem/skift af medlemsgruppe
Abonnementsopsætningen for medlemsgruppen respekteres nu mht. om de nye medlemsabonnementer skal opkræves eller ej.
1393 – GDPR anonymisering.
Anonymisering af flere medlemmer med opkrævninger, anonymiserede kun opkrævningerne for det sidste medlem der blev behandlet. Dette er nu rettet.
Det anbefales at anonymisere tidligere anonymiserede medlemmer igen.
1376 – Regler.
Man kan nu opbygge regler som er mere end max. 250 tegn i alt – grænsen er nu 2.048 tegn.
1387 – GDPR.
Hvis man havde inkluderet data fra denne tabel i sin opsætning:
1387.png
kunne man ikke anonymisere en kreditor. Dette er nu rettet.
1335 – CPR adresser.
Infolog i forbindelse med indlæsning af CPR adresser forbedret – nu ses til sidst:
1335.png
1397 – Medlemsgruppe skift.
En fejl i forbindelse med medlemsgruppeskift hvor man så:
1397.png
er nu rettet.
1398 – Ind og udmeldelse.
Knapperne til Ind- og Udmeldelse er nu tilføjet til medlemsoversigten:
1398.png
1380 – Opkrævning feltet Udskrives.
En fejl i forbindelse med felterne “Udskrevet” og “Antal udskrevet” for opkrævninger med markering for ”Bogføring ved indbetaling” som blev sendt ud via e-mail eller udskrift er nu rettet.
1392 – Kreditor udtog.
Rapporten ”Kreditor – kontokort” er blevet udvidet til at inkludere kreditoradressen, så man kan sende udtog med posten i en konvolut.

Kontakt CAMP for at få det nye layout.

1404 – Udmeldelses årsag.
I forbindelse med udmeldelse initieres i dialogen udmeldelsesårsagen med indmeldelseskilden fra medlemskortet – dette er nu rettet.
1407 – Notat på udvalgsposter.
Feltet ”Notat” er nu udvidet til at være en multi-linie felt og kan indeholde op til 2.000 tegn.
1411 – Medlemsabonnement kube.
CVR-nr. er tilføjet medlemsabonnements kuben.
1375 – Tillidshverv ved jobskifte.
Hvis et medlem har ikke aktivt tillidshverv for et aktivt jobkort og man har denne opsætning i CAMP 365 opsætning:
1375.png
og der blev oprettet et nyt aktivt jobkort (og derved blev det forrige afsluttet), blev en dialog ang. det forrige jobkorts tillidshverv vist. Dette er nu rettet.
1419 – Kube Medlemsabonnement.
Ny kolonne tilføjet: ”Alder”.
1405 – Kube Taksonomi.
Nu opdateres feltet ”Kommentar” – når man danner data for Taksonomi kuben.
1415 – Aktivér medlemsgruppeskift.
Funktion blev altid afviklet for gruppeskift indtil d.d. og respekterede ikke angive dataformel:
1415.png
Dette er rettet.
1432 – Taksonomi kube.
Medlemmets aktive kontingentgruppe er tilføjet.
Den beregnes ud fra BC arbejdsdatoen og de kontingentgrupper som er registreret for medlemmet.
1420 – Overfør til NemKonto.
Hvis man havde bankkontoposteringen på en linie for sig, fik man førhen meddelelsen: ”Kontotypen for konto DB1 er ikke debitor”. Dette er nu ændret til: ”Kontotypen for konto DB1 er ikke debitor og vil ikke blive skrevet i filen”.

Det er nu muligt at forhindre, at der dannes en NemKonto fil flere gange fra en Finanskladde.

Dette sker via ”CAMP 365 opsætning” på fanen ”NemKonto” i feltet ”Brug markering ”Sendt” til NemKonto” – hvis dette felt er aktivt, kan man kun danne én fil. Er feltet ikke aktivt, kan man danne NemKonto filen flere gange.
1420.png
Hvis man ikke må danne NemKonto filen flere gange og forsøger igen, får man meddelelsen: ”Der er ingen poster i overførslen til Nemkonto, da de allerede er udtrukket i Nemkonto fil.”

1383 – Kontingentgruppeskift ved genindmeldelse.
Det sikres at det kontingentgruppeskift som oprettes ved (gen)-indmeldelse dækker hele opkrævningsperioden for de abonnementer som samtidigt oprettes.
Dvs. hvis der indmeldes per 15/02 og der oprettes et abonnement som skal opkræves for periode 01/01-31/03, da vil der nu være et kontingentgruppeskift som starter 01/01.
1341 – Slette flere medlemsabo. på en gang.
Det er nu muligt i dette skærmbillede:
1341.png
at slette flere medlemsabonnementer. Selvfølgelig forudsat at de kan slettes
1350 – Licensvalidering.
Fremover vil licensen til CAMP’ APPs blive valideret automatisk. Dette sker første gang en side i APP’en åbnes i en session.
De aktive licenser vil jævnligt blive gemt i databasen i BC. Dermed vil licensvalideringen ikke få betydning for svartider.
Hvis licensen er ændret, kan man på siden “CAMP 365 Licensopsætning” opdatere licensen. Efter man har logget ud og ind igen er den nye licens aktiv.
1406 – Udvalg – taksonomi.
For Udvalg er det nu muligt at tilknytte taksonomi og man kan også søge efter udvalg med en bestemt taksonomi:
1406.png