Release note

CAMP 365 Member 23.3.0.0

24 Jan, 2024
1273 – Periodisering af opkrævninger
Det har længe været et ønske, at få mulighed for automatisk finans periodisering af opkrævninger.
Det er nu muligt at få periodiseret med udgangspunkt i et abonnement og de periodedatoer som findes på opkrævningslinjerne, når abonnementet opkræves
Billede1.png
Billede2.png
For yderligere information, kontakt jeres konsulent.
1338 – Taksonomikube
Taksonomikuben vil nu blive dannet selvom der er ukendt medlem eller ukendt taksonomi
1271 – Webservice-dokumentation
API dokumentation (OpenAPI filer) er nu tilgængelig for C365M api services. Kan anvendes i Swagger og VS Code (med swagger viewer extension installeret).
Billede3.png
Dokumentationen henvender sig til udviklere der skal udvikle front_end løsninger baseret på service apiet i C365M. Dokumentationen (OpenAPI filerne) kan rekvireres fra CAMP, og vil løbende blive opdateret, når nye releases af C365M frigives.
1328 – Tomme poster gemmes
Listesider med Alle/Aktive med oprettelse af tomme poster vil nu ikke blive gemt
1351 – Bogført opkrævning viser forkert
Når der bogføres en opkrævning eller opkrævningsjournal så vises der nu det korrekte antal bogførte opkrævninger.
1355 – GDPR anonymisering
Udfordring med at der ikke kunne anonymiseres er rettet
1349 – Fejl i efterindberetning efter metode BALANCE
Indberetning til SKAT
En fejl i efterindberetning, metode balance, er rettet.
Det anbefales at anvende efterindberetningsmetode Udligning, da den alt andet lige altid vil være mere præcis:
Billede4.png
1274 – Anonymisering af kreditor
Det er nu muligt at anonymisere en kreditor.
1344 – Performanceforbedring
Performanceforbedring på AKFA beregninger.
1345 – Masse udmeldelse ud fra slutdato
Nu når der sættes slutdato for perioden under et udvalg så udmeldes medlemmer automatisk.