Release note

CAMP 365 Member 23.0.0.0

26 Oct, 2023
1149 – Mærkedage liste.
Nu medtages også titel fra medlemskortet samt stilling fra jobkort. Derudover er en fejl ang. ansættelsessted rettet.
1161 – Adressekontrol.
Adressekontrollen sætter nu også kommune. Forudsætter at der for medlemmets medlemsgruppe er markeret for ”Hent kommune”.
1079 – GDPR anonymisering.
En fejl er rettet således at man kan anonymisere medlemmer uden abonnementer eller opkrævninger eller posteringer.
1171 – Opkrav standard tekst til faktura e-mail.
En fejl er rettet ang. parameter 4 og 5 – nu er Beløb og Beløb inkl. moms med i mailen.
1169 – Lønsum.
Det er nu muligt at angive 4 decimaler:
Billede1.png
1176 – Blade.
Udgivelsesdato og kode er nu obligatorisk for udsendelser.
1110 – GDPR filter.
En fejl i forbindelse med filter når man vil anonymisere et medlem er rettet.
1198 – tilhørende abonnementer.
Kontrol for cirkulære abonnementer rettet.
1200 – GDPR og ændringsloggen.
Nu slettes poster tilhørende medlemmet i ændringsloggen automatisk efter anonymisering.

Man skal ikke tilføje ændringslog til GDPR opsætningen, for at det sker.

1195 – Sletning af opkrævningslinie.
Når man sletter den sidste opkrævningslinie for en opkrævning, bliver man nu spurgt om opkrævningen skal slettes.
1222 – Dan opkrav potentiel dublet.
Nu vises en meddelelse, hvis ”Dan opkrav” støder på et medlem som har markering for ”Potentiel dublet”.
Eksempel på meddelelse:
Billede2.png
Billede3.png
1227 – Word fletning.
En fejl i forbindelse med denne funktion er rettet:
Billede4.png
1230 – Uddannelses kube.
En fejl mht. kolonnerne: ”Kontingentgruppebeskrivelse” og ”Kontingentgruppe” er nu rettet.
1242 – GDPR klassificering.
Det er nu muligt i ”CAMP365 GDPR Klassificering” at finde for både ”Tabelnr.” og ”Feltnr.” via opslag.

Derudover kan man kun vælge felter som kan anonymiseres.

1216 – Opkrav NY PRIORITERING mht. fakturakonto.
Der er rettet i prioriteringen mht. faktura konto når der dannes opkrav.
Før:

  1. Fakturakonto fra medlem.
  2. Fakturakonto fra medlemsabonnement.
  3. Fakturakonto fremfundet vha. ”Adressekode, opkrævning” fra medlemsabonnement.
  4. Fakturakonto fremfundet vha. ”Adressekode, opkrævning” fra medlem.

Efter:

  1. Fakturakonto fra medlemsabonnement.
  2. Fakturakonto fra medlem.
  3. Fakturakonto fremfundet vha. ”Adressekode, opkrævning” fra medlemsabonnement.
  4. Fakturakonto fremfundet vha. ”Adressekode, opkrævning” fra medlem.

Eksempel
På medlem A er der indsat fakturakonto 4711 på medlemskortet. På et af medlems A abonnementer, som opkræves, er der indsat 5711 som fakturakonto, på resten af medlemmets abonnementer der opkræves, er der ikke indsat fakturakonto på. FØR blev der anvendt 4711, da den står på medlemmet, som fakturakonto. NU bliver der anvendt 5711, fra abonnementet med fakturakonto 5711, når dette opkræves og faktureres, resten der opkræves på medlemmet, sker til 4711.
Man kan, efter opgradering til release 23.0, undersøge om denne ændring påvirker opkrævninger fremover, ved at søge i Medlemsabonnementskube (husk at opdatere kuben først):
Billede5.png

1158 – Medlemskube.
Nu er titel fra Medlemskortet med i medlemskuben.
1211 – Taksonomi kube.
Der er nu en kube for taksonomier med tilhørende opdaterings funktion.
1229 – Medlems abonnementskube.
Medlemmets fakturakonto til tilføjet:
Billede6.png
1150 – Rollecenter.
Der er for rollecenter ”Medlemsadministrator” tilføjet dette:
Billede7.png
1166 – Medlemsgruppe dokumentafsendelsesprofil.
Det er nu muligt at ændre dokumentafsendelsesprofil for en medlemsgruppe uden at alle medlemmer i gruppen opdateres.

Der er nemlig en ny knap til dette:
Billede8.png

1173 – Opret opkrævninger for online betalinger.
Funktionen ”Opret opkrævninger for online betalinger” kan nu afvikles i plan. Og man kan kun starte denne funktion herfra:
Billede9.png
106 – Aktiver eller deaktivering af brugere.
En ny funktion er tilgængelig:
Billede10.png
Med denne funktion, som kan afvikles i plan, kan systemadministrator sikre, at brugere ikke kan arbejde i BC indtil de aktiveres. Man kan filtrere på brugere og/eller roller. Man kan ikke deaktivere sig selv.
1185 – Opkrav Dan grundlag for e-fakturering.
Oplysninger om hvor mange bogf. salgsfakturaer der er dannet, er nu tilbage:
Billede11.png
1202 – beregn fødselsdato ud fra CPR-nr.
Der er en ny parameter under ”CAMP 365 opsætning”: ”Cpr til fødselsdato århundrede skift”:
Billede12.png
Den bruges således:

Eksempel (i dag er det d. 25/08-2023)
Angiv -18Å minus 18 år
CPR-nr. 2508051010 medfører fødselsdato i år 2005
CPR-nr. 2608051010 medfører fødselsdato i år 1905
Angiv -LÅ-18Å minus 18 år ift 01/01-2023
CPR-nr. 0101051010 medfører fødselsdato i år 2005
CPR-nr. 0201051010 medfører fødselsdato i år 1905

1210 – Postændringer.
Hvis man i Ændringsloggen har logget ændringer for felter som ikke mere eksisterer, vil man i stedet for en fejl, se dette:
Billede13.png
1234 – Vis indberetning til SKAT.
Fra Medlemskortet via Relateret/Abonnement/Indberetning kan man nu se oplysninger om beløb indberettet til SKAT.
1236 – Udmeldelses årsag.
Feltet ”Beskrivelse” er udvidet til max. 100 tegn.
1201 – Opkrav Opdel journal.
Handlingen ”Opdel opkrævningsjournal” kan nu afvikles i plan.
1108 – Nye visninger på medlemsoversigten.
Der er tilføjet 5 nye visninger til medlemsoversigten:
Billede14.png
Derudover er visning ”Alle” rettet til at vise alle medlemmer.
1246 – Dublet. Oprydning i kontakter.
Denne funktion:
Billede15.png
kan bruges til at slette overflødige kontakter (kontakter som ikke relaterer til noget). Funktionen kan afvikles i plan.
Især brugbar hvis man anvender dubletkontrol.
1221 – Community kube.
Der er nu en kube for community med tilhørende opdaterings funktion.
1219 – Data fra CPR
Efter indlæsning af data fra CPR-kontoret og når man opdaterer adresserne på medlemmerne, så opdateres de nu for alle uanset værdi i feltet “Seneste adresseopdatering”.
Tanken bag dette er: Hvis et medlem eller en bruger i Medlemsservice har rettet adressen, så vil den “leve” i medlemssystemet indtil der kommer data fra CPR-kontoret.
Derudover får man nu også oplysning om linier (fejlmeddelelser fra CPR-kontoret) i filen som ikke indlæses.
1214 – Online betalinger oprydning.
Der er nu indført en ekstra kontrol i forbindelse med funktionen:
”Oprydning grundet manglende betaling”.
Nu slettes medlem ikke, hvis medlem har betalt for et andet medlem.
F.eks.:
Billede16.png
Medlem D06300 slettes ikke fordi vedkommende betaler for medlem D06310.
Hvis man forsøger at slette medlemmets abonnement, får man denne meddelelse:
Billede17.png