Release note

CAMP 365 Member 22.0.0.0

14 Jun, 2023
1047 – CVR nr. kontrol.
Nu kan man fra medlemskortet angive CVR-nr. i det format som er angivet for medlemmets ”Lande-/områdekode”.
988 – Opret opkrævninger for online betalinger.
Der er rettet, så den opkrævning som dannes, er for en onlinebetaling for samme periode som onlinebetalingen dækker.
1067 – Opkrav.
Klik på feltet ”Medlem” i skærmbilledet ”Opkrævningshoved” åbner nu rette medlemskort.
1084 – GDPR.
Det er nu muligt at anonymisere bemærkninger.
1078 – Opkrav genberegning i plan.
Forfaldsdato kan nu rettes for opgaven i plan for ”Bestilte genberegninger”.
1075 – Uddannelses kube.
En indeks fejl er rettet samt måned og år opdateres nu.
934 – Dubletkontrol.
I skærmbilledet ”Dubletkontakter” er tilføjet kolonnerne: ”Nummer”, ”Medlemsgruppe” og ”Udmeldelsesdato”.
1105 – Bladmodtagere
Nu vises udgivelser sorteret efter ”Udgivelsesdato” faldende med fokus på den første/øverste.
1114 – Dan opkrav, skip online betalte.
”Dan opkrævning” er nu ændret, så abonnementer oprettet pga. online betaling ikke opkræves, før de er opkrævet via funktionen ”Opret opkrævninger for online betalinger”.
1052 – Autogodkend eksterne ændringer.
Visse tomme felter, f.eks. telefon nr. og køn, medførte at data ikke kunne autogodkendes. Dette er nu rettet.
1116 – Udmeld passive medlemmer.
Denne funktion udmeldte/afsluttede kun én udvalgspost. Dette er nu rettet så alle udvalgsposter udmeldes/afsluttes.
1080 – Dan opkrav –nye abonnementer medtages altid uanset opsætning.
En fejl i forbindelse med ”Dan opkrævning” og denne markering er sat:
Billede1.png
er nu rettet. Tidligere blev nye abonnementer medtaget uanset om markeringen var sat eller ikke.
937 – Mærkedage.
Denne funktion kan beregne mærkedage.
Dagene kan beregnes ud fra for eksempel:
Billede2.png
Man kan derved sende lykønskninger eller skrive om jubilæet i foreningens bladet.
1015 – Udvalg.
Der er nu muligt at vedhæfte notater, links og filer (dokumenter) til et udvalg.
1060 – WorkPoint integration – oprydning.
Der er for medlemmer indført et nyt felt: ”Undlad Workpoint integration”. Standard er Nej. Hvis man sætter dette felt til Ja vil medlem ikke blive synkroniseret med WorkPoint. Der er også indført 2 menupunkter for ”Synkroniseringslog oversigt”:

Slet ukendte – sletter poster hvis medlem ikke eksisterer. Slet usynkroniserede – sletter poster som ikke er synkroniseret med WorkPoint.

1020 – Opkrav standard e-mail indhold.
Under CAMP 365 opsætning”/”Opkrævning” kan man nu definere en standard tekst til faktura e-mail.

Man kan angive wildcards:
%1 – Fakturakontonavn
%2 – Faktura nr.
(anvendes kun for opkrævninger med Nej i feltet ”Bogfør ved indbetaling”.
%3 – Forfaldsdato
%4 – Fakturabeløb excl. moms.
%5 – Fakturabeløb inkl. moms.
%6 – Faktura nr. se %2 – eller Opkrævningsbilag
(anvendes kun for opkrævninger med Ja i feltet ”Bogfør ved indbetaling”).
Det er også muligt at angive HMTL kode. Læs også 938 nedenfor.

1063 – Slet eller opret bladmodtagere.
Man kan nu i skærmbilledet ”Bladmodtagere” slette og oprette modtagere.
1076 – GDPR anonymisering.
Hvis man fra ”Medlemsoversigt” klikker ”Handlinger”/”Anonymiser” – vil filter nu altid kun være for det medlem man har fokus på. Hvis man vil anonymisere flere, skal man selv tage ansvar for filteret (tilpasse det).
1092 – Bemærkninger.
Man kan nu fra ”Medlemskort”, ”Medlemsoversigt” og ”Medlemsoversigt, simpel” via ”Relateret/Relationer/Bemærkninger” tilføje bemærkningerne for et medlem.
1012 – Ændringslog.
For skærmbillederne: ”Medlemsoversigt”, ”Medlemsoversigt, simpel”, ”Medlemsabonnementer”, ”Tillidshverv”, ”Medlemsuddannelse”, ”Udvalg” og ”Udvalgsmedlemmer” er tilføjet menupunkt ”Postændringer” som vil vise de poster, som findes i ændringsloggen for det aktuelle medlem.
969 – Portal oplysninger.
Felter på ”Medlemskort” under ”Portalinformationer” er fjernet.
Billede3.png
Der vises nu følgende felter under Portalinformationer:
Billede4.png
Der er ikke nogen ændringer til “Kommentarfeltet”.

De nye felter giver nu mulighed for at man kan markere, at et medlem har hemmelig adresse. De øvrige felter er vendt om, så de får en “negativ” betydning. Medlemmet skal dermed positivt angive, at medlemmet IKKE ønsker sine oplysninger delt. Dette skyldes, at det ofte er en del af foreningernes privatlivspolitik, at der gives tilladelse til dette. Tag fat i Camp Support eller din konsulent, hvis du ønsker yderligere information.

1086 – Autogodkend eksterne ændringer.
Ved afvikling af funktionen ”Autogodkend eksterne ændringer” i plan, sendes der nu kun mail, hvis der fejl eller advarsler i godkendelsen. Der sendes ingen mail, hvis alt er OK.

Hvis jobbet fejler sendes der som sædvanligt mail.

1091 – Bladudsendelse.
Man kan nu i forbindelse med ”Opret bladmodtager fil” angive om modtagere med adressefejl skal med i filen eller ej.
1006 – Send mail for opkrævninger.
I forbindelse med udsendelse af mail for en journal er det nu muligt at markere for at opkrævninger med GLN også skal sendes. Dialogen er:
Billede5.png
Feltet ”Filter Antal udskrevet – fungerer som filter (f.eks. 1..2 tager kun de opkrævninger som er sendt ud 1 eller 2 gange.)

Hvis man vil sende mail fra én opkrævning, er dialogen lidt anderledes.

1019 – Adressekoder.
Det er nu muligt at registrere adresser og e-mail som skal anvendes i forbindelse med opkrav og bladudsendelse. Dette sker via menupunkt ”Relateret/Medlem/Adresser” hvor man kan registrere en adresse og/eller e-mail:
Billede6.png
For hver post angives formål i feltet ”Primæradresse ved”.

Disse vil blive anvendt i forbindelse med opkrævninger og bladudsendelser. Man kan nu for et medlem via knappen ”Relateret/Medlem/Adresser” registrere adresser og e-mail som anvendes for henh. opkrævninger og bladudsendelser:
Billede7.png
Disse vil så blive anvendt i forbindelse med nye opkrævninger og nye blad udsendelser.

Bemærk: Læs også 938 nedenfor.

486 – Opkravsstatistik.
For ”Opkrævningsjournaler” kan man få statistik via dette menupunkt: ”Rapporter/Opkravsstatistik”.

Rapporten kan f.eks. vise:
Billede8.png
Det anbefales at afvikle rapporten med:

Så udskrives ikke den første sektion. Kun sektionerne ”Gruppe” og ”Abon.” udskrives.

938 – Opkrav – specifikt layout for udskrivning og mail.
Man kan nu tildele specifikt layout for opkrævning for et medlem (dette sker fra debitorkortet). Samme sted kan man også tildele en specifik mail adresse.

Bemærk: Den specifikke mail adresse overstyres ikke af opsætning under ”Adresser” – se 1019 ovenfor.

Bemærk: Hvis der er angivet en specifik mail adresse men ikke noget i feltet ”Layoutbeskrivelse for brødtekst i mail”, så er mail indhold tom, uanset om der er defineret standard mail indhold – se 1020 ovenfor.

763 – Ny rapport layout
CAMP rykker.

Et nyt layout er nu tilgængelig for rykker (rapport 117).

Kontakt CAMP hvis du vil vide mere.

1064 – Online betaling oprydning.
For online betalinger som ikke er gennemført, er det nu muligt at rydde op via denne funktion:
Billede9.png
Funktionen udfører følgende:

  • Hvis medlem kan slettes, vil medlem blive slettet inkl. tilhørende abonnementer.
  • Hvis medlem ikke kan slettes, vil tilhørende abonnement forsøges slettet.
  • Der sættes en status i et nyt felt på onlinebetalingen: ”Fjernet grundet manglende betaling”.