Release note

CAMP 365 Member 21.6.0.0

23 Mar, 2023
945 – Dan opkrav.
Markeringen for om et abonnement skal opkræves på stamtabellen for abonnementer, overstyrer nu samme markering på medlemsabonnementet.
971 – Menu.
Menuen for medlemsliste er ændret, så antal klik reduceres.
904 – Seneste indberetning for et Indberetningsskema.
Nu sættes markering for ”Senest registreret” korrekt for den seneste medlemsindberetning per skema, medlem og registreringsdato.
701 – Obsolete tabeller.
Tabeller som er ”Obsolete” (Overflødige – bruges ikke mere) har nu fået tilføjet ”OBSOLETE” i deres titel. Dette medfører at det er nemt at finde dem og udelade dem i forbindelse med GDPR.
985 – Eksterne ændringer.
Hvis feltet ”Navn 2” er blankt, slettes data i dette felt på medlemmet ved godkendelse.
983 – Kuber.
I kuber er der tilføjet et nyt felt: ”Medlemmets lokalforening refererer til”.
990 – Opkrav send mail.
For menupunktet ”E-mail” anvendes disse felter nu også for opkrævninger, der har markering for ”Bogfør ved indbetaling”:
Billede1.png
982 – ”hop” til medlemskortet.
Mange steder er det nu rettet, at man ser ”Medlemskortet” ved klik på medlemsnummer.
1004 – Jobkort arver data fra forrige.
Nu ”arver” et nyt jobkort ikke data fra det forrige.
947 – Bevar medlemstilpassede abonnementer.
I forbindelse med medlemsgruppeskift tages der nu hensyn til denne markering for de abonnementer som medlemsgruppen udløser:
Billede2.png
1013 – Eksterne ændringer.
Fejl i forbindelse med handlingen ”Alt/Kun ændringer” er nu rettet.
1011 – Titel.
Nu autorettes ”Titel” på medlemskortet ikke mere til kun store bogstaver.
978 – Opkrav udskrift.
Nu udskrives det korrekt om det er faktura eller kreditnota. Og for kreditnota er OCR info ##########
1022 – Ændring af jobkort.
I forbindelse med ændring af jobkort er det nu kun ændring af slutdato som udløser evt. spørgsmål om tillidshverv.
999 – Adresse kontrol.
Adresse kontrol sætter nu land hvis DAWA ud fra adressen kan identificere land.
1023 – Nyt jobkort med samme dato.
Hvis man opretter et jobkort med samme startdato som det aktive jobkort, afsluttes nu det aktive jobkort.
933 – Uddannelseskube
Der er nu en medlemsuddannelseskube med tilhørende funktion til at opdatere og anvendelse af denne.
981 – Bladmodtagere.
Oprettelse af bladmodtagere er ændret til at anvende oplysning om adressefejl fra Medlemskortet. Feltet ”Adressefejl” vedligeholdes af ”Adressekontrol”. Derudover opdeles adresse ikke i atomer –dvs. disse felter bruges ikke mere:
Billede3.png
976 – Sæt status på opkrævninger.
Denne funktion:
Billede4.png
Er nu udgået og blevet en del af denne funktion:
Billede5.png
Hvis man anvender førstnævnte i plan:
Billede6.png
Skal den erstattes af:Billede7.png