Release note

CAMP 365 Member 21.5.0.0

31 Jan, 2023
920 – Community medlem liste.
Nu kan man ikke rette data i skærmbilledet ”Community medlemmer”. De fleste poster her udløses af regler. Hvis man har behov for at ændre data, kan man gøre det fra skærmbilledet ”Communitymedlemskab”.
939 – CAMP GDPR
Skærmbilledet ”CAMP365 GDPR Klassificering” indeholder nu også kolonnerne: ”Tabelnavn” og ”Feltnavn”.
923 – Udvalgsmedlemmer.
Listen over udvalgsmedlemmer vises nu sorteret efter ”Udvalgsfunktion” og ”Medlemsnr.”.
784 – Web service Tillidsfolk.
Tillidshvervkuben er nu udvidet med ansættelsesstedets CVR-nr.
954 – Utilsigtet meddelelse i forbindelse med lokalforening ændringer.
Nu får man oplysningerne i Infolog i stedet for en meddelelse.
959 – Onlinebetaling.
Nu understøttes også at der betales for andre – dvs. fakturakonto betaler for medlem.
961 – Navn2 i WebService.
Feltet ”Navn 2” er nu med i WebServices – Min profil.
553 – ”hop” til medlemskortet.
Mange steder er det nu rettet, at man ser ”Medlemskortet” ved klik på medlemsnummer.