Release note

CAMP 365 Member 21.4.0.0

17 Jan, 2023
944 – Sletning af opkrævningslinier.
Når man her klikker:
Billede1.png
vil filter nu være præudfyldt med den filtrering man har udført.
943 – Eksterne ændringer.
Hjælpetekst ændret til:
Billede2.png
936 – Sørg for at rettelse ikke mistes.
En fejl som medførte at man mistede en rettelse er nu rettet.