Release note

CAMP 365 Member 21.0.4.0

11 Nov, 2022
812 – Kommunenavn.
Man kan nu tilføje feltet ”Kommunenavn” til medlemsoversigten og medlemskortet.
849 – Adresse kontrol.
Opslag efter adresse er rettet således at det også virker med Microsoft rel. 21.
504 – Lokalforenings abonnement.
I forbindelse med fejl fundet for godkendelse af web indmeldelser, er der ændret i funktionalitet for dette felt:
Billede1.png
Dette angiver nu kun en evt. manuel lokalforening. Det medfører ved godkendelse af de ekstern ændringer, at denne markering sættes på medlemskortet:
Billede2.png
Man bør udføre funktionen ”Opdater lokalforening” ofte – f.eks. hvert 10. min.:
Billede3.png
818 – Konsolidering af mobilnumre.
Der har hidtil været muligt at registrere mobil-info. i 2 felter: ”Mobilnr.” og ”Mobiltelefon”.
Nu konsolideres dette til feltet ”Mobilnr.”
Alle steder hvor man refererer til dette felt:
Billede4.jpg
skal man erstatte det med:
Billede5.jpg
Det kan f.eks. være i gemte filtre.
813 – Dan opkrav performance forbedringer.
Der er foretaget performance forbedringer i forbindelse med ”Dan opkrav” og ”Bogfør opkrævning” – især for ”Dan opkrav” har vi set en væsentlig forbedring med mange opkrævninger.
835 – Ny ansættelse (jobkort).
Nu er ansættelsesomfang standard altid 100% for nye ansættelser (jobkort) – omfang kan ændres efter behov.
735 – Abonnement kube.
Landekode fra medlemmets adresse er nu tilføjet ”Medlemsabonnementskube”
840 Udvalg kube.
I ”Udvalgskube” er ”Kommunenavn” nu ikke med kun store bogstaver.
741 – Opkrav mail udsendelse må ikke stoppe.
Det er nu kun for opkrævninger som er sendt, at disse felter vedligeholdes:
Billede6.png
Derudover er der i dialogen indsat denne filtreringsmulighed:
Billede7.png
748 Lønsum kube.
Der er nu en kube for lønsums indberetninger. Den kan dannes og findes via:
Billede8.png
Det er muligt at brevflette fra denne kube.
427 – Dubletkontrol.
Dubletkontrol kan nu også sættes op for CPR-nr.
Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
Bemærk – vi ved at følgende ikke fanges:
Medlem indsender fra Web en ændring af enten e-mail eller CPR-nr. og denne e-mail eller CPR-nr. er registreret for et andet medlem eller et medlem indmelder sig med samme CPR-nr. som er registreret for et andet medlem, så sættes denne markering ikke:
Billede9.png
Dette rettes snarest.
830 – Blade opret modtagere.
Det er nu muligt at oprette modtagere for en udgivelse i plan:
Billede10.png
Derudover er dialogen nu præudfyldt med det blad og udgivelse man har fokus på.
823 – Navngiv kode og tekst felter.
Det er nu muligt at navngive felterne ”Kode 1”, ”Kode 2” og felterne ”Tekst X” hvor X er 1-5.
Navngivning defineres under ”CAMP 365 Opsætning”:
Billede11.png
Brugere skal logge af og på før ændring har virkning.