Release note

CAMP 365 Member 20.0.0.0

06 Oct, 2022
682 – Kontrol af CVR-nr.
Det er nu rettet således at man kan både tilføje et CVR-nr. og ændre medlemsgruppe (til en gruppe som kræver CVR-nr.) uden at få fejl om at der mangler CVR-nr.
759 – Genberegning.
En fejl i forbindelse med genberegning af en genberegning er nu rettet. Rettelsen har også medført en performance forbedring.
753 – Tillidshvervskube.
Tillidshvervskuben indeholder nu også Ansættelsesstedets kommune.
766 – Bladudsendelse.
Nu udsendes bladet til den ansattes e-mail (fra ”Ansættelse”) hvis der for medlemsabonnementet i felt ”Adressekode, post” er angivet ”Ansættelsessted”.
742 – Opkrav udskrivning.
Felterne ”Udskrevet” og ”Antal udskrevet” (for opkrævninger) sættes nu henh. til Ja og tælles op med 1 hver gang en opkrævning enten sendes per e-mail eller udskrives – Udskrivning til ”Vis” er ikke en udskrivning.
For en ”Opkrævningsjournal” har ”Rapporter”/”E-mail” har nu fået et ekstra felt:
”Antal udskrevet” – her kan man angive et tal som bruges som filter for feltet.
Derved kan man sende e-mail ud for alle opkrævninger som ikke tidligere er udsendt via e-mail (angiv 0) eller hvis mail skal sendes igen (angiv 1).
Har en opkrævning været udskrevet f.eks. 4 gange, angiv da 4 for at få den behandlet.
762 – GDPR.
En fejl i forbindelse med anonymisering af kontakter er rettet.
765 – Medlemskube.
Kontingentgruppe beskrivelse for den aktive kontingentgruppe er nu tilføjet medlemskuben.
782 – Opkrav mail.
Den vedhæftede fil når der sendes mail ud for et krediterings opkrævning hedder nu Opkrævningskreditnota.
764 – Indlæsning af fil fra CPR kontoret.
Der er indført ekstra information om at filen skal have en bestemt kodning:
Billede1.png
Man kan kontrollere/ændre dette ved at åbne filen med Notesblok og se efter under ”Gem fil som”:
Billede2.png
621 – Opkrav, fortryde genberegning.
Markering for ”Skal genberegnes” sættes nu ikke, hvis man klikker Handlinger/”Genberegn” og fortryder (dvs. klikker Annuller”) for en opkrævning.
721 – WorkPoint integration
Integration til WorkPoint er ændret og småfejl rettet.
NB Hvis man anvender WorkPoint og integration med BC – så er det vigtigt at disse opgaver i plan stoppes:
Billede3.png
Og at nye sendes til afvikling i plan.
Kontakt CAMP hvis du har brug for hjælp.
669 – Tilhørende abonnementer.
Feltet ”Anvend eksisterende abonnement” bruges ikke mere – derfor er feltnavn ændret til ”Obsolete”:
Billede4.png
484 – Slå op på opkrav fra poster.
For en debitorpost for en opkrævning via handlingen ”Søg efter poster…”, vises nu:
Billede5.png
Klik på det gule felt, vil åbne opkrævningen.
631 – Opkrav nulstil log.
For opkrævningsjournaler er der nu under ”Handlinger” en ny knap:
”Nulstil log – opkrævninger”
Den vil fjerne indholdet i feltet ”Log” for alle opkrævninger i journalen som har status ”Bogført” eller ”Betalt”.
799 – Opkrav faktabokse.
Når man slår op på en opkrævningsjournal, vises faktabokse med statistik om journalen.
Disse skal man nu selv bede om, ved at klikke ”Beregn”:
Billede6.png
Dette gælder ”Per kontingentgruppe”, ”Per opkrævningsform” og ”Per abonnement”. Dette har medført, at systemet svarer hurtigere når man slår op på en journal og når man sletter en journal.
535 – Aktiv adresse og e-mail i kuber.
Der er for kuber (medlem, udvalg, jobkort, tillidshverv og medlemsabonnement) tilføjet kolonner for aktiv adresse og aktiv e-mail. Disse beregnes ud fra opsætningen af feltet ”Adressekode, post”.
284 – Udlign udvalgte fakturaer.
Det er nu muligt at udligne betalinger mod udestående debitorposter, uden at debitor har opkrævninger.
PAS PÅ:
Denne funktion kan udligne alle betalinger hvis man ikke er omhyggelig med angivelse af filter.
Kontakt CAMP hvis du ønsker en gennemgang af denne nye funktion.