Release note

CAMP 365 Member 19.9.0.0

20 Jun, 2022
677 – DAWA adressekontrol i plan.
Ved afvikling af adressekontrol i plan, sendes der nu en mail med den infolog med resultatet af kontrollen.
723 – Medlemsabonnementskube
Nu kan man finde Medlemsabonnementskube ved at søge efter Medlemsabonnementskube.
718 – Opret bladmodtager fil i menu.
Funktionen ”Opret bladmodtager fil” er nu i menuen for blad udgivelserne.
728 – Ændring af lede tekst medlemsgrupper.
Information om Internet på en ”Medlemsgruppe” er nu opdelt i 2 grupper og ledetekster er ændret således, at det er lettere at skelne imellem de enkelte felter.
687 – Udligning af opkrævninger.
Funktionen er nu rettet således, at bogføringsdatoen for udligning sættes til den nyeste af bogføringsdatoerne for de poster som udlignes. Derved undgås meddelelsen: ”Den angivne bogføringsdato må ikke ligge før bogføringsdato i debitorposten.”.
667 – Udligning af opkrævninger.
Hvis man vælger ”Udligningsomfang”=”Alle betalinger”, så udlignes åbne kreditnotaer kun hvis de har samme kildespor som faktura.
709 – Fakturadato i dialog for uplacerede opkrævninger.
Det er nu muligt at angive fakturadato i forbindelse med funktionen ”Opret opkrævninger for uplacerede betalinger”.
607 – Send mail og SMS fra Medlemsoversigten/Medlemskortet.
Der er nu 2 nye handlinger: ”Send mail” og ”Send sms” – sidstnævnte kræver opsætning under ”CAMP 365 opsætning” – kontakt CAMP: hot@computercamp.dk – hvis I ønsker at sende SMS. For ”Send mail” er det muligt at vedhæfte filer og anvende skabeloner, således at mail indhold præ-udfyldes. Det er også muligt at skrive mail indhold manuelt – samt rette i det præ-udfyldte. Anvendelse af ”Cc” og ”Bcc” er også inkluderet.
417 – Brevfletning.
Der er nu muligt at bruges Microsoft’ standard brevfletning fra:
”Medlemsoversigt”, ”Medlemskort”, ”Medlemskube”, ”Tillidshvervskube”, ”Udvalgskube”, ”Medlemsabonnementskube” og ”Jobkortskube”.
Kontakt CAMP for en kort introduktion – hot@computercamp.dk – inden anvendelse af ovenstående.
725 – Genvejs taster Medlemsoversigt og Medlemskort.
2 nye genvejstaster:
Ctrl Shift F8 – åbner for medlemmets medlemsabonnementer.
Ctrl Shift F9 – åbner for medlemmets opkrævninger.
726 – Medlems-abonnementskort åbner i rediger mode.
Nu åbner ”Medlemsabonnement”-kortet i rediger mode, når man klikker på et medlemsabonnement.
733 – Navn2 og medlemsabonnements kuben.
Feltet ”Navn2” er nu tilføjet medlemsabonnements kuben.