Release note

CAMP 365 Member 19.6.0.0

07 Apr, 2022
543 – Medlemskuben.
For alle felter som peger på data i en anden tabel, kan man nu ”hoppe” til oplysningerne.
651 – Adresser fra CPR.
Nu er indlæses bynavn korrekt.
641 – WorkPoint.
Ikke alle fejl blev logget i forbindelse med synkronisering med WorkPoint – dette er nu rettet.
654 – Opkravsjournal e-mail.
For en opkravsjournal udsendes der e-mail hvis:
Opkrævningen er uden GLN-nr. og Hvis opkrævningen har ”Status”=”Godkendt” og markering for ”Bogfør ved indbetaling” eller Hvis opkrævningen har ”Status”=”Bogført” og ikke markering for ”Bogfør ved indbetaling”.
511 – Hvor meget er indberette for et medlem.
For medlemsoversigten, medlemskortet og medlemskuben findes der nu 3 felter:
”Fagligt kontingent”, ”Paragraf 8” og ”Paragraf 12”. Disse felter viser hvor meget der henh. er indberettet til SKAT.
656 – Profil service web API.
Nu kan WebServices håndtere flere ansættelsessteder i forbindelse med ”Min profil”.