Release note

CAMP 365 Member 19.5.0.0

28 Mar, 2022
637 – Opkrav FIK kontrolciffer.
Kontrolciffer for opkrav med markering for ”Bogfør ved betaling” er rettet.
612 – Opkrav OIOUBL samle fakturering.
Medlemsnavn tilføjes nu per linie i feltet ”Beskrivelse” i den bogførte salgsfaktura, dermed kan modtager se hvem der betales for.
628 – Simpel medlemsoversigt.
Når opretter nye medlemmer vil man nu komme til medlemskortet.