Release note

CAMP 365 Member 19.4.0.0

08 Mar, 2022
602 – Web – vedligeholdelse af ”Hjemmeside”.
Det er nu muligt fra Web at vedligeholde feltet ”Hjemmeside” – dette felt:
Billede1.png
611 – Abonnement. Tilhørende abonnement.
Der oprettes nu kun tilhørende abonnementer når udløser abonnementet oprettes.
610 – Opkrav. Slette opkrævningslinier.
Der er til skærmbilledet ”Opkrævningslinjer” tilføjet en knap ”Slet linjer”, som via et filter gør det muligt at slette flere slette opkrævningslinjer ad gangen. Man kan dog ikke slette bogførte linjer.