Release note

CAMP 365 Member 19.3.0.0

25 Feb, 2022
538 – performance forbedring i forbindelse med visning af opkrævningshovedet.
Forbedring mærkes hvis man har mange opkrævninger i systemet og jo flere jo mere vil man opleve en forbedring.
539 – Medlemsabo. Rette opkrævnings felter.
Hvis man for et medlemsabonnement markerer for ”Manuel opkrævningsperiode”, kan man frit rette i felterne: ”Basismåned”, ”Opkræves fra” og ”Opkræves til”.
565 – KPI i rollecenter.
Beregning af KPI (Key Point Indicator) sker nu i baggrunden. Det betyder at siden ikke er låst medens der beregnes.
573 – Dan opkrav filter på kontingentgruppe.
I forbindelse med ”Dan opkrav” filtreres der nu korrekt mht. kontingentgruppe. Det er den aktive kontingentgruppe per d.d. der filtreres mod. Den ses på medlemskortet.
577 – Generere modtagere for en bladudsendelse.
Dette felt er fjernet, da det ikke længere anvendes:
Billede2.png
582 – WorkPoint Synkronisering.
Synkronisering mht. kontingentgruppe rettet – det er nu den aktive på synkroniseringstidspunktet, der sendes til WorkPoint.
522 – Vedligeholdelse af medlems-data.
Hvis der er ikke godkendte data i ”Eksterne ændringer”, vil man vil nu i forbindelse med vedligeholdelse af medlems-data, få en meddelelse derom.
591 -Mail fra opgave kø formatering.
Nu er de mail som sendes fra opgave køen ved fejl formateret korrekt.
429 – Udligning af opkrævninger.
Denne funktion er forbedret, så den afvikles hurtigere.
471 – Udmeldelse og fremtidige abo.
I forbindelse med udmeldelse spærres nu fremtidige abonnementer.
533 – Opkrav attention.
Hvis fakturakonto har data i feltet ”Kontaktnavn”, indsætte det i feltet ”Faktureres attention” på opkrævningen.
555 – Medlem navnedele.
Opsplitning i navnedele (fornavn, mellemnavn og efternavn) udføres nu kun for personer.
599 – Dan opkrav.
Diverse rettelse for at gøre processen hurtigere.
603 – Dan grundlag for OIOUBL
Nu inkl. der information om hvem en fakturakonto betaler for i OIOUBL filen. Forudsat at fakturakonto <> medlem.
507 – Udvalgskuben nye felter.
Udvalgskuben indeholder nu også felterne fra Medlemskortet: ”Tekst1”, ”Tekst2”, ”Tekst3”, ”Tekst4”, ”Tekst5” og ”Hjemmeside”. Og fra udvalgsposten feltet ”Prioritet”.
576 – Indberetning til SKAT.
Der indført et nyt felt på medlem: ”Indberettes på”. Dette felt kan indeholde 3 værdier:
Billede1.png
Standard værdi er ”Iht. partnertype”.
Hvis man ønsker, at der for en person skal indberettes for CVR-nr., skal man vælge den tilsvarende mulighed i det nye felt. Ligeså for virksomheder og CPR-nr.
588 – Udskriv FIK info. for opkrav der ”Bogføres ved betaling”.
Det er nu muligt at få FIK information med på udskriften for et opkrav som ”Bogføres ved betaling”. Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
556 – Opkrav kreditnota.
Man kan nu få udskrevet ######### i FIK oplysningerne hvis det er en kreditnota. Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
561 – Opkrav opkrævningslinier.
Man kan nu for skærmbilledet ”Opkravsjournal”, som man kommer til ved klik på ”Opkrævningsjournal” (nummeret), få alle opkrævningslinier at se via klik på ”Relateret”/”Opkrævningslinjer”.
515 – Medlemsoversigt Communities faktaboks.
Der er nu en faktaboks om communities – her vises de aktive community medlemskaber for medlemmet.
560 – Medlemskuben.
Fornavn, mellemnavn og efternavn er nu med i medlemskuben.
583 – Taksonomier vises på internet.
For taksonomier er det nu muligt at angive om de skal vises på internet.