Release note

CAMP 365 Member 19.1.0.0

17 Dec, 2021
506 – Lønsum indberetninger beløbstype.
Det er nu muligt at vælge ”Blank” i feltet ”Beløbstype” for medlemsindberetninger.
502 – Blad udsendelse.
Hvis blad skal sendes til ansættelsesstedet, er att. nu lig med medlemmets navn, m.m. feltet ”Attention” er udfyldt for medlemsabonnementet.
503 – Blad udsendelse.
Hvis blad skal sendes til ansættelsesstedet og medlemmet ikke har et aktivt ansættelsessted, blev blad sendt til forrige medlems aktive ansættelsessted – dette er nu rettet.
510 – Indberetnings skema.
Ved sletning af et skema blev der slettet poster for andre skemaer – dette er nu rettet.
518 – WorkPoint integration.
Rettelse udført for integrationen.
520 – Lokalforening.
Lokalforening bliver nu tildelt ved oprettelse af virksomhedsmedlemmer.
509 – Ansættelser.
Man kan nu tilføje feltet ”Ansat” til skærmbilledet.
513 – Eksterne ændringer.
Standard filter ”Alle” er ændret til at vise alle poster – man kan derefter selv filtrere.
Der er oprettet et nyt standardfilter ”Til behandling” som viser de poster man arbejder med eller som slet ikke endnu er behandlet.
467 – Bank information fra Web.
Hvis man ikke anvender FarPay, vil man ikke kunne modtage bank information (Reg.nr og konto nr.) fra Web.
508 – Udvalg.
Med begrænset rettigheder kunne man ikke, selvom man skulle, se udvalgsmedlemmer for udvalg. Dette er nu rettet.
494 – Eksterne ændringer.
Det er nu muligt at slette poster for ”Eksterne ændringer” – dette udføres under ”Handlinger/Slet eksterne ændringer” – her kan man filtrere og slette.
Man kan kun slette poster med ”Status”=Afvist eller Godkendt.
447 – OIOUL felter.
Der er nu 3 felter for medlemsabonnement som kan bruges i forbindelse med OIOUBL fakturering:
Billede1.png
Kontakt CAMP hvis disse skal udskrive på papir.
268 – Indberetning til SKAT.
Det er tilføjet funktionalitet for §8 og §12 fradrag, de kan nu også indberettes for CVR-nr.:
Billede2.png