Release note

CAMP 365 Member 18.2.0.0

14 Aug, 2021
377 – Udvalgskube
Udvalgets navn er nu med i sin helhed – det er ikke længere forkortet.
376 – Taksonomier.
Det er nu muligt at tilføje feltet ”Medlem” (medlemmets medlemsnummer) til skærmbilledet over taksonomier.
369 – Grundlag for OIOUBL.
En mindre fejl er rettet i forbindelse med funktionen ”Dan grundlag for OIOUBL-faktura”.
378 – Udvalgskube.
Udvalgskube er udvidet med medlemmets ansættelsessteds adresse, postnr. og bynavn.
379 – Medlemskube.
Medlemskube er udvidet med startdato for medlemmets Medlemsgruppe.
371 – Vilkårlig opdatering i Eksterne Ændringer.
Fejl i rel. 18.1.0.0 som medførte, at alle poster i ”Eksterne ændringer fik status sat til Åben, er nu rettet.
384 – Hvem betaler for abonnement?
Web: Det er nu muligt at få vist, hvem der betaler for et medlemsabonnement.