Release note

CAMP 365 Member 18.0.0.0

14 Jun, 2021
288 – Cirkel diagram væk.
Cirkel diagram ”Medlemmer pr. medlem grp. – Cirkeldiagram” vises nu igen for i rollen: ”Medlemsadministrator”.
291 – Fødselsdato ud fra CPR-nr. må ikke være fremtidig.
Fødselsdato blev udregnet til at være i fremtiden – dette er nu rettet.
52 – Opslag på opkrævningsjournal er ændret.
Af performance hensyn er opslag på opkrævningsjournal i forbindelse med ”Dan opkrav” ændret, således at man kan vælge alle journaler. Vælger man en bogført, vil man se en meddelelse om, at dette er et ikke validt valg.
273 – Vis kun samme lønsumsdok. 1 gang på udskrift.
En opkrævning for 2 perioder for et lønsumsabonnement, kunne ikke udskrives.
296 – Abo. Kube: Kan ikke opdateres.
Systemet forsøgte at hente oplysninger fra ansættelsesstedet uden at tjekke om ansættelsesstedet var fundet først. Dette er nu rettet.
295 – Udligning af opkrævninger.
Funktionen vil nu udelade debitorposter som allerede er udpeget i en kladde. Udpegningen skal være fortaget således at dette er udfyldt:
Billede1.png
293 – Manuel oprettelse af lønsumsindberetninger, oprettelse fejler, tal kan ikke indberettes.
Dette er nu rettet, således at man nu kan oprette en registrering inkl. indberetnings-værdier i et trin.
310 – DAWA – Landekode sættes ikke.
Dette er nu rettet.
308 – Anvend opkrævningsbeskrivelsen i forbindelse med fakturering.
Hvis abonnementets felt: Opkrævningsbeskrivelse – er udfyldt, vil den blive anvendt i stedet for beskrivelsen ved fakturering inkl. overførsel til FarPay.
246 Lokalforening blev ikke sat korrekt ved afvigelse.
Ved godkendelse i ”Eksterne ændringer” uden tilladelse til at afvige for lokalforening, blev lokalforeningen sat til det angivne i stedet for at blive afvist. Dette er nu rettet.
51 Opkrav Genberegning.
Opkrav kunne ikke genberegnes – fejlmeddelelse. Indeks udenfor tilladte grænser.
Dette er nu rettet.
209 Udskrift af Lønsumskontingent information.
Udskrift tilpasset.
300 Dan opkrav – ansættelsessted debitor.
Dan opkrav anvendte ikke det aktive ansættelsessted. Dette er nu rettet, så ledes at ansættelsesstedet findes ud fra fakturadato.
312 WorkPoint.
Diverse rettelse i forbindelse med integration til WorkPoint.
224 – Hvem betaler jeg for?
For et medlem kan man se hvilke medlemsabonnementer medlemmet betaler for andre. Dette findes under: Relateret/Relationer/Hvem medlem betaler for
270 – Ny kube: Jo
Job kube: Ny kube med data fra medlem og fra medlemmets ansættelser.
307 – Tilhørende abonnementer
Det er nu muligt for et abonnement (X), at angive at andre abonnementer (A & B) også skal oprettes samtidigt med at X oprettes for et medlem.
HUSK at opsætning mht. frekvens etc. bør være ens for de 3 abonnementer.
Kontroller/verificer gerne din opsætning i Sandbox – før den oprettes i produktion.