Release note

CAMP 365 Member 17.5.0.0

21 Apr, 2021
213 – Abonnementer
Der er indført 5 nye felter til styring af udskrivning af oplysninger om abonnementet på opkrævningen.

Det er derfor vigtig, at man – efter opgradering til release 17.5 – gennemgår opsætningen for de abonnementer som opkræves, inden opkrævninger sendes ud.

33 – Håndtering af navn2
Navn2 er nu med i adressehoved for opkrævninger og arrangements faktura.
227 – Opkrav efter ophør
”Dan opkrævninger” medtog perioder efter medlemsabonnementets ophør.
228 – engangs abonnement
Man kunne ikke vælge frekvens for medlemsabonnementet hvis engangs abonnementet havde 2 frekvenser. Og det var også muligt at indtaste en slutdato. Dette er nu ikke længere muligt: Den beregnes automatisk for engangs abonnementer.
233 – Blad udsendelse
Navn2 og Kontaktnavn er nu med i blad filen.
242 – Automatik i forbindelse med. nye medlemmer
Dokumentafsendelsesprofil styres nu af medlemsgruppen i forbindelse med oprettelse af nye medlemmer.
206 – Genindmeldelse af medlem
Nu stilles der ikke mere spørgsmål om hvorvidt udvalgsposter skal genaktiveres.
229 – Alderstyret kontingentgruppe skift
I forbindelse med ”Aldersbestemte ændringer” og aldersstyret kontingentgruppe skift i plan (batch afvikling) er en fejl rettet.
247 – AKFA indberetning til SKAT
Nu kan der kun indberettes til SKAT hvis CPR-nr. er 10 tegn.
99 – CPR adresser, indlæsning fra fil
I forbindelse med ”CPR adresser” og indlæsning af data fra CPR-kontoret er diverse fejl rettet.
249 – DAWA adresse kontrol
I forbindelse med ”Adressekontrol” er diverse fejl rettet.
253 – Udmeldt medlem og udvalgsposter.
Ved opslag på udvalgsposter for udmeldt medlem er en unødvendig meddelelse fjernet.
178 – Lokalforening
Hvis der er flere regler som kan udløse en lokalforening (LF), vil der nu ikke blive skiftet LF, hvis medlem allerede har en LF som følge af én regel eller at det er angivet, at det er en ”Manuel lokalforening”.

Med andre ord: Den første regel som udløser en LF, er den LF medlemmet får.

231 – Ændring af faktura konto på opkrævning
Hvis man ændrer fakturakonto på en åben opkrævning, så beregnes nu forfaldsdatoen igen, ud fra fakturakontoens betalingsbetingelser.
236 – Indberetningsskema
I forbindelse med ”Indberetningsskemaer” er fejl vedrørende kopiering af et skema med markering for ”Kopier medlemsskemaer” rettet.
272 – Medlemskortet
Nu vises for ansættelsesomfang på Medlemskortet for ”Aktive ansættelser”.
119 – Udligning af opkrævninger
Man kan nu markere for ”Udskriv de medlemmer som ikke udlignes”.
277 – Bogfør frivillige opkrævninger
Nu opdateres betalingsform for opkrævningen, der bogføres.
269 – Kuber
Fødselsdato er tilføjet til kuber
271 – Nets aftaler
Når en betalingsservice aftale annulleres og FarPay har behandlet annulleringen, ses den ikke mere for medlemmet.
254 – Indbetaling
”Indbetalingskladder”: Forbedret meddelelse hvis man forsøger at bogføre en indbetaling som udligner en post, der allerede er udlignet.
260 – Indberetninger faktaboks
For ”Medlemsindberetninger” er der nu en faktaboks med oplysninger om det indberettede.
257 – Opkrav
Forfaldsdato for opkrævning beregnes nu ud fra fakturakontoens betalingsbetingelser m.m. forfald dikteres i forbindelse med dannelse af opkrav.
281 – Poster
For ”Debitorposter” vises nu også feltet ”Eksternt udlign.bilagsnr.”.
177 – Opkrav
I forbindelse med ”Dan opkrævning” hvor ansættelsesstedet skal betale, er diverse fejl rettet.
261 – WebService udvalg
Udvalgsfunktioner kan nu leveres til portalen
152 – Udmeld passive.
”Udmeld passive medlemmer”

Man skal selv filtrere og finde de medlemmer som skal udmeldes.

Funktionen kan afvikles uden opdatering – hvilket anbefales inden den afvikles endeligt.

Medlemmer med fremtidige tillidshverv, community medlemskaber, udvalgsposter eller medlemsabonnementer kan ikke udmeldes af denne funktion.

265 – WebService donorer
Ny WebService: Kan bl.a. bruges i forbindelse med donationer, f.eks. til at vise: ”hvem betaler jeg for?”.