Release note

CAMP 365 Event 24.2.0.0

06 Jul, 2024
1448 – Regelstyring af Event tiles i standard Arrangement rollecenter

Det er nu muligt at styre indholdet på Arrangementsadministrator rollecenteret.

Grundlæggende styres det som skal vises på rollecenteret ved hjælp af "Arrangmentsopsætning", hvor der dels angives regler til at styre indholdet samt overskrifter for de enkelte tiles/fliser. Der kan i alt opsættes 10 tiles/fliser.

1504 – Arrangementer, label inkonsekvens

‘Arrangement’ tilføjet på for følgende menupunkter
Foredragsholdere
Arrangørere
Årsager til manglende gennemførsel
Bookingafdelinger

1559 – gem digitalt bilag

For at imødekomme krav om digital bogføring hos vores kunder, er det er nu muligt, i Arrangement opsætningen at slå til, at man automatisk ønsker at vedhæfte arrangements fakturaer til de bogførte bilag.
image (2).png
Disse kan derefter ses og åbnes under debitorposter og finansposter og indgående bilag

Af performance hensyn, lægges de bilagsnumrene, der skal vedhæftes bilag på, i en kø, og via kørslen: "Vedhæft digitale opkrævningsbilag" bliver udskriften dannet og vedhæftet bilaget.
image (4).png

Bemærk,
– at denne feature introducere en ny tabel (6193989 Camp Document Queue), som brugere der bogfører Arrangements fakturarer, skal have adgang og rettigheder til, såfremt featuren tages i brug.
Tabellen er inkluderet i standard rettighedssættet CAMP EVENT ADMIN.
Har man egne rettighedssæt som tager udgangspunkt i CAMP EVENT ADMIN, så skal tabellen tilføjes disse rettighedssæt med følgende rettigheder
image (2).png