Release note

CAMP 365 Event 24.1.0.0

12 Jun, 2024
1465 – Momsopsætning i event

Beregning af momssats på bilagslinjer udføres nu på baggrund af opsætningen på betaler istedet for deltager.

719 – Udskriv arrangementsfaktura med eget rapportlayout

Det er nu muligt at anvende kundespecifikke dokumentlayouts samt særlige mailadresser ved udskrift og afsendelse af mails med arrangementsfaktura.

Såfremt der er opsat et kundespecifikt dokumentlayout på den betalende debitor vil det layout blive anvendt på arrangementsfakturaen som printes eller sendes på mail.
Såfremt der er opsat en mailadresse på et kundespecifikt dokumentlayout på den betalende debitor vil det være den mail-adresse som arrangementsfakturaen sendes til.

1525 – Nye flowfelter

Der er oprettet flowfelter på arrangementsdeltagere, så man kan søge efter deltagere på:
– Arrangementets ansvarlige person, arrangører og afholdelsessted
– Tilhørende bilagslinjers pristype, faktureringsstatus, antal og beskrivelse.

1477 – Eksternt navn på faktura

Ekstern deltager kommet ind fra WEB.
I CAMP365 Event, er det er muligt at godkende eksterne deltagere som er kommet ind fra WEB, uden af der skal være udpeget et medlemsnummer på tilmeldingen. Godkendelsen kan dog kun ske, hvis der er angivet en kendt debitor som betaler.
Deltager navn udskrives i den forbindelse nu på Arrangement fakturaen til betaler.

1529 – Leveringsadresse til arrangementsfaktura

Der kan nu anvendes leveringsadresser på arrangementsfakturaer, og til udsendelse af disse via emails.

1448 – Regelstyring af Event tiles i standard Arrangement rollecenter

Der er tilføjet nye tiles på Arrangementsadministrator rollecenteret.

Grundlæggende styres det som skal vises på rollecenteret ved hjælp af "Arrangmentsopsætning", hvor der dels angives regler til at styre indholdet samt overskrifter for de enkelte tiles/fliser. Der kan i alt opsættes 10 tiles/fliser.