Release note

CAMP 365 Event 23.1.0.0

15 Nov, 2023
1278 – link til bekræftelsesmail.
Klik her vil nu for tilmeldingen åbne siden bekræftelsesmail:
Billede1.png
1290 – Posterings tekst.
Der er rettet således, at for finansposter og debitorposter er feltet ”Beskrivelse” nu opbygget af den faste tekst ”Arrangementsfaktura – ”efterfulgt af arrangementsnummer.
Eks. For arrangement 000003:
Billede2.png
1275 – Bilagstype.
Nu sættes den rette ”Bilagstype” for finansposterne: ”Faktura” for fakturering og ”Kreditnota” for kreditering.
1295 – Afmelding, refunder og refundering.
En fejl i forbindelse med refundering er nu rettet. Man kan i dag ikke refundere, hvis der er prislinjer som ikke er faktureret og bogført.
1304 – Opret arrangementsjournal.
En fejl i forbindelse med afvikling i plan af ”Opret arrangementsjournal(er)” er nu rettet.
1305 – Arrangement bogføringsjournal standard e-mail indhold.
Rettelse 1190 fra release 23.0 er rullet tilbage.