Release note

CAMP 365 Event 23.0.0.0

26 Oct, 2023
1233 – Udskriv ikke.
Nu respekteres denne markering:
Billede1.png
Prislinjer uden markering udskrives ikke på faktura.
1238 – Markering for betalt.
Denne markering:
Billede2.png
tager nu hensyn til prislinjer med en 0,00 pris.
Med andre ord: Prislinjer på 0,00 indgår ikke mere i kriteriet om markering sættes. De er altid betalt.
1217 – Påmindelse.
Denne funktion er ikke mere tilgængelig:
Billede3.png
Brug den ”gule” i stedet for.
1190 – Arrangement bogføringsjournal standard e-mail indhold.
Under ”Arrangementsopsætning”/”Email tekster” kan man nu definere en standard tekst til faktura e-mail.
Man kan angive wildcards:

  • %1 – Fakturakontonavn
  • %2 – Faktura nr.
  • %3 – Forfaldsdato
  • %4 – Betalingsinformation – FIK-linien
  • %5 – Fakturabeløb
  • %6 – Emne

Det er også muligt at angive HMTL kode.

1258 – Opret journaler.
Dette er nu muligt at afvikle ”Opret journal(er)” i plan:
Billede4.png
1241 – Har deltaget i arrangement med type.
Det er nu muligt i medlemsoversigten at finde medlemmer som har deltaget i arrangementer med bestemt type i et bestemt dato interval.
Eksempel: Find alle som har deltaget i Web arrangementer i sept. 2023:
Billede5.png