Release note

CAMP 365 Event 22.0.0.0

23 Jun, 2023
1048 – Ikke fakturerede deltagere.
Nu vises ”Ansvarlig person” i skærmbilledet: ”Ikke fakturerede deltagere”.
1111 – Quick tilmelding og GLN.
Nu overføres GLN nr. fra medlemskortet til tilmeldingen, hvis man anvender Quick-tilmelding.
1115 – Tilmelding fra fil.
En forkert meddelelse om at pris mangler er rettet
1117 – Arrangementskube.
En fejl i forbindelse med opdatering af ”Arrangementskube” er rettet.
1066 – Sidste plads.
En fejl i forbindelse med tilmelding fra Web og hvor der kun var præcis én plads tilbage, havnede tilmeldingen på ventelisten. Dette er nu rettet.
1120 – Fakturaer sendt på tilmeldingen.
Fra deltagerkortet for denne funktion:
Billede1.png
er en fejl rettet, så denne funktion nu fungerer.
1147 – Rollecenter.
Arrangements rollecentret vises nu korrekt på engelsk.
1059 – Online betaling.
På ”Arrangement-deltagerkort” er der tilføjet en ny feltgruppe- ”Onlinebetaling”:
1058 – Ændringslog.
For skærmbillederne: ”Arrangementsoversigt”, ”Arrangementskort”, ”Arrangement deltageroversigt og ” Arrangement-deltagerkort” er tilføjet menupunkt ”Postændringer” som vil vise de poster, som findes i ændringsloggen for det aktuelle arrangement eller deltager.
929 – Refunder og refunder deltager.
Hvis man afmelder en deltager og deltageren samtidig skal have en kreditnota er der nu tilføjet nedenstående funktionsknap.
Billede2.png
Ved aktivering af knappen afmeldes den aktuelle deltager og der oprettes og bogføres samtidig en kreditnota på tidligere fremsendte fakturaer.
Hvis deltageren endnu ikke har betalt skal man dermed ikke foretage sig yderligere. Dermed undgår man at skulle åbne arrangementsbogføringsjournalen for at lave kreditnotaen manuelt efter man har lavet afmelding af deltageren.