Release note

CAMP 365 Event 21.4.0.0

27 Mar, 2023
1007 – Fakturakonto e-mail.
Hvis fakturakonto har en fakturerings e-mail sat op for ”Arrangementsfaktura” (under Dokumentlayouts) anvendes nu denne og ikke mailen fra fakturakontoens medlemskort.
997 – Finans og debitor poster.
Beskrivelsen for finans og debitor poster er nu ”Arrangementsfaktura – xxx” – hvor xxx er arrangementsnummeret.
989 – Arr. kube.
Arrangementskuben er udvidet med feltet ”Medlemmets lokalforening refererer til”.
1010 – Arr. Faktura fra debitorposter.
Ved anvendelse af funktionen ”Søg efter poster” er det nu muligt for en arrangements faktura, at komme direkte til arrangementsjournal posten ved at klikke på linien her:
Billede1.png
921 – Afmelding fra Web.
Et nyt felt, om hvornår deltageren bad om at blive afmeldt, er tilføjet ”Arrangement deltageroversigt”: ”Afmelding ønsket dato”.
1003 – Ny oprettet medlem blev tilmeldt.
En fejl i forbindelse med oprettelse af nyt medlem som blev tilmeldt et arrangement, er nu rettet.
Bemærk: Forudsætter installation af CAMP 365 Connect Your Organisation rel. 21.6.
927 – Automatisk overførsel fra venteliste.
Hvis der er ledige pladser og der for arrangementet er markeret i det nye felt ”Automatisk overførsel til venteliste”, så vil den nye funktion: ”Automatisk overførsel fra venteliste” overføre tilmeldinger fra venteliste – de ældste først. Funktionen kan også afvikles i plan.
998 – Bekræftelse eller påmindelse.
Det er nu muligt at inkl. Deltager navn i arrangements bekræftelser og påmindelser. Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
1024 – Arrangements bekræftelser.
Der kan nu også sende arrangements bekræftelser ud for tilmeldinger uden login. Filter for funktionen skal ændres til:
Billede2.png
Funktionen sikrer selv at deltager har en e-mail.
1008 – Opdater priser.
Funktionen ”Opdater priser” er udvidet til også at opdatere tilmeldinger mht. om en pris skal medtælles som deltager eller ikke. Kun ikke fakturerede prislinier opdateres.