Release note

CAMP 365 Event 21.3.0.0

21 Feb, 2023
919 – Aktiverdeltager fra venteliste.
Man kan nu markere flere deltagere og aktivere dem samtidigt,
963 – Ændring af pris som er anvendt.
Hvis man ændrer en pris som er anvendt, vil man nu se en meddelelse: ”Husk evt. at opdatere priser på tilmeldte deltagere -> Handlinger, Opdater priser”.
987 – Skifte arrangements nr.
Man kan nu på ”Arrangementsoversigt” via ”Rediger liste” skifte arrangements nummer.
984 – ”hop” til medlemskortet.
Mange steder er det nu rettet, at man ser ”Medlemskortet” ved klik på medlemsnummer.