Release note

CAMP 365 Event 20.0.0.0

12 Oct, 2022
699 – Arr. kreditnota.
Man kan nu få udskrevet ######### i FIK oplysningerne hvis det er en kreditnota. Kontakt CAMP hvis dette ønskes.
769 – Flyt deltager.
I dialogen for flyt ”Til et andet arrangement” skal man nu selv angive om man vil se arrangementer bagud i tid eller kun frem i tid når man vælger “til arrangementet”.
761 – Quick-tilmelding.
En fejl i forbindelse med ”Quick-tilmelding” er rettet. Nu sættes ”Faktureres til medlemsnr.” for tilmeldingen.
772 – Tilmeldingskortet
Nu åbnes tilmeldingskortet altid i rediger mode.
767 – Betalings-betingelser.
Nu udskrives rette betalingsbetingelse for arrangementsfaktura.
806 – Oprette medlemmer.
En fejl er rettet således, at medlemskortet ikke vises 2 gange når man opretter nye medlemmer.
777 – Bemærkninger.
Feltet ”Bemærkning” (for bemærkninger for et arrangement) er udvidet til 500 tegn.
807 – krediteringer.
Der dannes nu ”Bogf. Salgskr.notaer” for arrangement journal poster med GLN nummer hvis det er en kreditering.
788 – GLN tilmeldinger.
En tilmelding med GLN nr. kræver, at fakturakonto har et ”SE/CVR-nr.” – derudover kræves at felterne ”Kundereference” og ”Rekvisition” er udfyldte. Er disse 2 felter ikke udfyldt, overføres for kundereferencen deltagernavnet og for rekvisition arrangementsnummeret. Derved kan den resulterende salgsfaktura/salgskreditnota bogføres og sendes videre ud.
664 – Taksonomier
Det er nu muligt at angive taksonomi for et arrangement. Dette gøres under ”Relateret/Taksonomier”. Det er også filteringsmulighed: ”Har taksonomi” og man kan også angive hvilke. Eksempel – find alle arrangementer med taksonomi 50 per 24/8-22:
Billede1.png
476 – Mailscenarier.
Det er nu muligt at tilføje rapporterne: ”Arrangementsbekræftelse” og ”Arrangementsfaktura” til mailscenarier. Derved kan man anvende en anden mailkonto end den, der er opsat standard, som afsender for de mails som sendes ud for rapporten.