Release note

CAMP 365 Event 19.3.0.0

21 Jul, 2022
700 – Moms specifikation.
Hvis arrangements journal havde mange linjer, fik man en fejl. Dette er nu rettet.
708 – Arrangement prisgrupper.
Prisgrupper vises nu sorteret efter prioritet og kode i skærmbilledet: ”Arrangement prisgrp.oversigt”.
731 – Mailindhold for arrangements faktura.
Der er nu muligt at angive et ekstra wildcard – #6 – for forfaldsdato, for den mail som sendes når man sender arrangements faktura ud via e-mail. Selve indholdet af mailen angives under ”Arrangementsopsætning” i feltet ”Standard tekst til faktura e-mail”.
673 – Stilles i forslag og Inkl. i deltager-antal.
Hvis man for en prislinje med ”Pristype”=”Tilvalg” har markeret for ”Stilles forslag”, tildeles tilmeldingen tilvalget i forbindelse med tilmelding udført af en bruger. Fra Web skal web-udvikler tilføje dem når der tilmeldes.
Derudover:

  • Feltet ”Inkl. i deltager-antal” kun nu kun angives for ”Pristype”=”Pris”.
  • Feltet ”Medtælles i total” er fjernet.
743 – GLN tilmelding
En fejl i forbindelse med tilmelding hvor fakturakonto har GLN nr. er rettet.
BEMÆRK:
Rettelsen medfører at hvis der i XML-strukturen sendes token ”GLN_No” ind, vil dette overstyre Business Central. Hvis ikke “GLN_No” medsendes, vil værdien blive styret af data i Business Central. Kontakt gerne CAMP tlf. 47 36 05 28 for mere information.
418 – Brevfletning.
Der er nu muligt at bruges Microsoft’ standard brevfletning fra:

  • ”Arrangement deltageroversigt”
  • ”Arrangement-deltagerkort”
  • ”Arrangementskube”

Kontakt CAMP for en kort introduktion – hot@computercamp.dk – inden anvendelse af ovenstående.

716 – Opdatering af priser for deltagere.
For arrangementsoversigten eller arrangementskortet er der en ny knap under ”Handlinger”: ”Opdater priser”. Den vil skifte priser for tilmeldte deltagere eller deltagere på venteliste ud fra den nye prisopsætning for arrangementet. Opdatering vil kun ske for ikke fakturerede og ikke online betalte pris linjer.