Release note

CAMP 365 Event 19.1.0.0

10 May, 2022
648 – Priser på Arrangementskortet.
Priser på arrangementskortet er nu udvidet med 2 felter:

 • ”Vis som antal på internet” – en checkboks: Angiver om en deltager kan angive et antal for tilvalget på internettet
 • ”Maks. Antal på internet” – tal: Angiver det maksimale antal deltager kan angive for tilvalget på internettet
638 – WebService – foredragsholder.
Feltet fra arrangementskortet ”Foredragsholder” kan nu vises på Web.
661 – GLN fra fakturakonto.
Hvis man skifter fakturakonto for en tilmelding og den nye fakturakonto har GLN, overføres GLN til tilmeldingen. Har tilmeldingen allerede et GLN, bliver man spurgt, om man vil overføre.
660 – OIOUBL fakturering deltager navn.
For en tilmelding med GLN nr. og hvor fakturakonto er forskellig fra det tilmeldte medlem, ses nu navn på den tilmeldte i OIOUBL filen som produceres ud fra de(n) Bogf. Salgsfaktura. Derudover ses nu i OIOUBL filen, hvilket arrangement der betales for.
495 – Find deltagere.
For arrangementer kan man nu via ”Handlinger”/”Find deltager” finde deltagere som har f.eks. en bestemt pris eller et tilvalg eller er på venteliste og har en bestemt pris etc. Der kan også tages hensyn til om arrangements deltager prislinjen er faktureret eller ej. Der tages også hensyn til om deltager prislinjen er krediteret. Så via denne nye funktion kan man f.eks. finde:

 • De tilmeldte som er faktureret (de ikke krediterede) for frokost.
 • Alle som har bedt om taxa uanset om de er faktureret eller ej.
536 – Kube – aktiv adresse og e-mail.
Der er til arrangementskuben tilføjet følgende kolonner:

 • ”Aktiv adresse”
 • ”Aktiv adresse 2”
 • ”Aktivt postnummer”
 • ”Aktiv by”
 • ”Aktiv e-mail”

Data for disse leveres fra deltagerkortets fane ”Deltager/Firma”.

620 – Påmindelse.
Man kan nu få udsendt påmindelse via e-mail for arrangementer.
Kontakt CAMP for mere information – hot@computercamp.dk
653 Wildcards i arr. faktura teksten.
Man kan nu i ”Arrangementsopsætning” i feltet ”Standard tekst til faktura e.mail” tilføje yderligere 2 wildcards:

 • #4 – Betalingsid
 • #5 – fakturabeløb