Release note

CAMP 365 Event 17.1.0.1

13 Sep, 2020
1 – Betalingsbetingelse
Fakturering ignorer arrangementets betalingsbetingelse, anvender fakturakontos.
2 – Obligatoriske felter
Validering af obligatoriske arrangementsfelter. Disse skal nu altid udfyldes:

  • Starttidspunkt.
  • Sluttidspunkt.
  • Slutdato.
  • Emne.
  • Bookingafdeling.Ansvarlig person.
3 – Tilmelding
Opret og tilmeld – medlem tilmeldes ikke.
4 – Start og slut
Start- & Slut-tidspunkt ved oprettelse af nyt arrangement. Disse sættes nu som standard til kl. 9 og 17 henh.
5 – Internetbeskrivelse
Feltet Internetbeskrivelse udvides. Man kan nu se 20 linier.
6 – Sortering
Sortering i aftagende arrangements-nr.
7 – Valuta
Arrangementsfaktura tager ikke valuta fra fakturakonto.
8 – Udmeldelse
Notifikation hvis udmeldt medlem har arrangementer efter udmeldelse.
9 – Arrangør beskrivelse
Beskrivelses feltet for arrangør udvidet til 50 tegn.
10 –
Ved afsendelse af mail fra arrangements bogføringsjournalen, er dette felt nu altid præ udfyldt:
Billede1.png
11 –
Seneste betalingsdato kopieres nu også når arrangement kopieres
12 –
Fakturering til ”Ansættelsessted” inkl. nu attention information i adresse hoved.