Hvad betyder den nye bogføringslov for jer som forening?

08 jun - 2022

Den nye bogføringslov og ændring af årsregnskabsloven, der netop er vedtaget, træder i kraft den 1. januar 2024. Det betyder, at I som forening skal opbevare alt bilagsmateriale digitalt.  Det er altså slut med tunge ringbind på reolen, i stedet skal alle bilag digitaliseres, så det er nemmere at føre tilsyn og kontrol.

Det er jeres store chance til at tænke nyt, løfte jeres processer og fremtidssikre foreningen!

Med digitalisering af jeres bogføring kan I lette arbejdsbyrden for medarbejderne – fordi I slipper for at bogføre og betale manuelt. I stedet automatiserer vi arbejdet, så I går over til at lave flere kontrollerende opgaver fremfor de mange manuelle, udførende opgaver. Ud over effektiviseringsgevinsten, undgår I at være afhængige af én persons skjulte viden. Med digitaliserede processer bliver det nemmere at overlevere opgaverne, så andre kan overtage.

Selvfølgelig er det en stor opgave at gå i gang med

I skal tænke anderledes, og I skal arbejde anderledes. Det er også derfor, I skal i gang allerede nu, så I har tid til at blive klar og få erfaringer med alle tænkelige scenarier, før digitaliseringen bliver et lovkrav per 1./1. 2024.

Vi står klar til at hjælpe jer i gang! Vi samarbejder med Continia, der leverer stærke løsninger til netop dette. Løsninger, der selvfølgelig integrerer op mod CAMP 365. Det kan du læse meget mere om længere nede på siden. Tag fat i Søren Meldgaard for en snak og en aftale om en demo af, hvordan systemet kan hjælpe jer bedst muligt – online eller fysisk ude hos jer. Ring på 31 47 03 23 eller send en mail på sme@computercamp.dk.

De væsentligste ændringer ved det nye bogføringslovforslag:

  • Der indføres krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet med behørig sikkerhedskopi.
  • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Bødeniveau forhøjes, hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for relevante myndigheder.
  • Der indføres forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Herudover lægges op til på sigt at indføre krav om e-fakturering mellem virksomhederne, at der etableres et fællesoffentligt modtagepunkt for modtagelse af e-dokumenter, registreringer og bilag, samt anvendelse af en standardkontoplan.

Continia Software til digitalisering af regnskabet

ComputerCamp A/S samarbejder med vores mangeårige partner, Continia Software A/S om at løfte digitaliseringen af regnskabet for vores kunder via digitale appløsninger, som understøtter jeres Business Central økonomisystem.

Læs mere om de forskellige muligheder her:

Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du en demo, så tag endelig fat i Søren Meldgaard: 31 47 03 23 eller sme@computercamp.dk.

Forfatter: Seniorkonsulent Mikael Johansson