Ekskluderer I nogen fra jeres forening uden at vide det?

Hjemmeside |
Medlemssystem |
Selvbetjening |
Teknologi |
27 jun, 2022

Tilgængelighed er vigtig for inklusionen i samfundet og for at sikre lige adgang for alle. Digitaliseringsstyrelsen skriver, at op mod 30 procent af befolkningen vurderer, at de har et handicap af en eller anden art.

Mange er udfordret, når de skal agere online. Det kan være mennesker med funktionsnedsættelser på syn, hørelse, motorik, tale, kognition, indlæring og neurologi – enten varigt, midlertidigt eller situationsbestemt.

Med et tilgængeligt webdesign kan alle brugere benytte jeres hjemmeside og medlemssystem, og I er med til at sikre, at brugere med funktionsnedsættelser kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Offentlige organisationer skal leve op til loven om webtilgængelighed, der skal sikre alle lige adgang. Fra juni 2025 gælder det også private virksomheder. Så der er flere gode grunde til at leve op til kravene om webtilgængelighed.

Fuld webtilgængelighed på medlemsløsning og webportal

ComputerCamps medlemsløsning lever selvfølgelig op til alle krav til tilgængelighed. Vores foreningsløsning bygger på Microsoft Business Central og opnår karakteren 10 ud af 10.

Det samme gør vores hjemmeside- og selvbetjeningsløsning – lige om lidt…

”I samarbejde med Dansk Blindesamfund har vi indført fuld webtilgængelighed på vores webportal, og vi har fået en viden med os fra arbejdet, som vi tager med videre i vores udviklingsarbejde fremover. Tidligere arbejdede vi primært ud fra diverse usability-parametre. Nu er tilgængelighed også et parameter, som vi tager med videre og indtænker andre steder,” fortæller udviklingschef Jens Peter Hallund. Og det bliver en del af standardløsningen fremover, så alle foreninger på CAMP 365 fuldt ud kan leve op til tilgængelighedskravene.

Sådan har vi arbejdet for at sikre fuld tilgængelighed

Allerede da ComputerCamp gik i gang med arbejdet om webtilgængelighed, opnåede webløsningen karakteren 6-7 ud af 10. Men der var selvfølgelig udfordringer med at nå hele vejen.

Udviklingen er foregået i tæt samarbejde med Dansk Blindesamfund og deres medarbejdere. I opstartsfasen gennemgik de webløsningen med talesyntese, der fortæller dig, hvor du er i skærmbilledet og læser knapper osv. op for dig. Det gav vores udviklere en god fornemmelse af, hvad der skulle arbejdes hen imod. ComputerCamp implementerede ændringer i webportalen og fik derefter en ekspert i tilgængelighedsanalyser til at gennemgå systemet.

”Vi har arbejdet mere med kontraster. Der er helt faste retningslinjer til, hvor stor kontrast der skal være mellem baggrund og knapper, for at gøre det nemmere for svagtseende at orientere sig. Også vores filtrering på medlemsoversigten blev bygget om, så den blev overskuelig for blinde og svagtseende,” forklarer Jens Peter Hallund og afslutter: ”Nu er både vores medlemssystem og vores webløsninger tilgængelige for alle – både medlemmerne i Dansk Blindesamfund og øvrige brugere på alle vores kunders løsninger. Det er vi faktisk stolte af.”

Del opslag: