Det betyder den nye bogføringslov for jer som forening

Administration |
Økonomi |
12 jun, 2023

Den nye bogføringslov og ændring af årsregnskabsloven blev vedtaget i 2022

Erhvervsstyrelsen meddelte tidligere i år, at kravene til digitale bogføringssystemer var udskudt på ubestemt tid pga. regeringsdannelsen, men at kravet til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure, jf. bogføringslovens § 6, ikke er udskudt.

Selvom ændringerne ikke er lige op over, så betyder på ingen måde, at du kan se stort på kravene til digitalisering af jeres regnskaber. For I kommer til at skulle opbevare alt bilagsmateriale digitalt og benytte digitale bogføringssystemer, så det er nemmere at føre tilsyn og kontrol.

Fremover skal I tænke anderledes, og I skal arbejde anderledes. Og I kan lige så godt komme i gang nu, så I er på forkant, når digitaliseringen bliver et lovkrav. Det betyder, at I når at komme helt på plads og få erfaringer med alle tænkelige scenarier, før det er alvor.

Det er selvfølgelig et stort arbejde – men det bliver ikke mindre af at vente…

Hos ComputerCamp står vi klar til at hjælpe jer i gang. Vi samarbejder med Continia, der leverer stærke løsninger til netop dette. Løsninger, der selvfølgelig integrerer op mod CAMP 365.

Læs mere om de forskellige muligheder her:

Hvad indebærer den nye bogføringslov egentlig, og hvad skal I forberede jer på i foreningerne?

  • Hvad indebærer den nye bogføringslov egentlig, og hvad skal I forberede jer på i foreningerne?
  • Der indføres krav om digital opbevaring af regnskabsmaterialet med behørig sikkerhedskopi.
  • Erhvervsstyrelsen får hjemmel til at gennemføre en risikobaseret bogføringskontrol af virksomheder, der ikke har indsendt deres første årsrapport og virksomheder, der har fravalgt revision.
  • Definitionen af regnskabsmateriale udvides til at omfatte dokumentation for faktuelle oplysninger i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport.
  • Bødeniveau forhøjes, hvis virksomheden hverken kan stille det originale, digitale regnskabsmateriale eller den digitale sikkerhedskopi til rådighed for relevante myndigheder.
  • Der indføres forenklede krav til virksomheders beskrivelse af deres procedurer for registrering af transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale.
  • Herudover lægges op til på sigt at indføre krav om e-fakturering mellem virksomhederne, at der etableres et fællesoffentligt modtagepunkt for modtagelse af e-dokumenter, registreringer og bilag, samt anvendelse af en standardkontoplan.

Der er fordele for jer som forening – udnyt dem

I stedet for at se på den nye bogføringslov som en byrde, kan I lige så godt få det bedste ud af den – for som sagt… I slipper ikke.

Se digitaliseringen som en løftestang for at fremtidssikre jeres processer og tænke nyt. Med digitalisering af jeres bogføring kan I lette arbejdsbyrden for medarbejderne – fordi I slipper for at bogføre og betale manuelt. I stedet automatiserer vi arbejdet, så I går over til at lave flere kontrollerende opgaver fremfor de mange manuelle, udførende opgaver. Ud over effektiviseringsgevinsten, undgår I at være afhængige af én persons skjulte viden. Med digitaliserede processer bliver det også nemmere at overlevere opgaverne, så andre kan overtage.

Tag fat i Søren Meldgaard for en snak og en aftale om demo af, hvordan Continia og CAMP 365 kan hjælpe jer bedst muligt videre i digitaliseringsbestræbelserne.

Ring på 31 47 03 23 eller send en mail på sme@computercamp.dk

Del opslag: