Bruger I jeres data til at udvikle jeres forening?

Administration |
04 apr, 2022

Gennem de seneste måneder har vi oplevet det gang på gang: Vores kunder tager fat i os for at få hjælp til at udnytte deres data i langt højere grad, end de gør i dag. De efterspørger fx hjælp til at integrere forskellige systemer op mod deres medlemssystem, eller trække data ud fra medlemssystemet til brug i deres Data Warehouse.

Uanset det tekniske behov, så er fællesnævneren for alle henvendelserne, at foreningerne ønsker at tilbyde deres medlemmer endnu bedre produkter og services ved at bruge data på tværs af systemer til at få indsigt og viden til at udvikle forretningen.

Hvad er fordelene ved et Data Warehouse?

De data der bliver indsamlet i et Data Warehouse, kan give foreninger vigtig viden om deres medlemmer. Viden der kan bruges til at lære, hvordan medlemmerne interagerer med foreningen, hvad der fungerer, og hvor der kan forbedres, så medlemmerne får den bedste oplevelse.

Et Data Warehouse samler og strukturerer data fra mange forskellige systemer – i modsætning til en database, som knytter sig til ét system. Samtidig er et Data Warehouse designet til at trække data ud på en meningsfund måde, så man får indsigter, der kan træffes beslutninger ud fra.

Et eksempel fra den virkelige verden

En af de kundeløsninger, vi arbejder på for tiden, er et Data Warehouse kombineret med Microsoft Power BI for en stor, dansk interesseorganisation med fokus på forskning, forebyggelse og patientstøtte. Med den nye løsning får foreningen nu helt ny viden og indsigt om fx:

 • Indtægter og udgifter månedsopdelt
 • Statistik på henvendelser: hvem ringer, hvor ofte og om hvad? 
 • Fastholdelse: hvor lang tid fra den første betaling bliver medlemmet ved med at betale?
 • Doneret beløb i procent af første betaling
 • Opdeling på betalt, ikke betalt og betalt for sent
 • Gennemsnitligt bidrag
 • Medlemstal fordelt på geografi og medlemstype – køn og alder 
 • Statistik på hjemmesiden og kliks
 • Projektregnskaber med opfølgning på forskning med bevillinger.

Udnyttelse af data er relevant for alle foreninger

Man behøver ikke være en stor, landsdækkende forening for at få noget ud af at begynde at arbejde med sine data. Lige så snart I som forening bruger lidt mere IT end bare et Excelark, kan I begynde at trække vigtig viden ud af jeres forskellige systemer, fx:

 • data fra økonomisystemet kan fortælle, hvem der skylder kontingent eller altid er forsinket i betalingen (er der mønstre, kan vi gøre noget proaktivt?)
 • data fra selvbetjeningsløsningen kan give information om, hvornår på dagen folk logger ind (hvornår er vores medlemmer aktive, behov for ekstra support?)
 • data fra jeres nyhedsbrev kan sige noget om, hvem der åbner hvilke mails, og hvad de klikker på (hvad interesserer jeres medlemmer?)

Tænk forretning for at trække viden ud af jeres data

Når man taler om at udnytte data, bliver det hele meget hurtigt meget teknisk.
Data Warehouse forbindes ofte med “Microsoft SQL Data Warehouse”, som i dag hedder ”Azure Synapse Analytics” og kører 100 % i skyen på Microsoft Cloud.

Puuuha… lidt af en jungle, tænker du måske. Det er vist alt for teknisk for os.

Men lad være med at spekulere så meget på teknologi, hvis I vil i gang med at trække viden ud af data. Start i stedet med at se på jeres forening og stil spørgsmålet: Hvordan kan vi bruge vores data til at udvikle vores forening og tilbyde vores medlemmer endnu bedre produkter og services?

De gode resultater når I nemlig kun, hvis I har fokus på at tænke forretning. Så skal vi nok få teknikken til at hænge sammen.

Del opslag: