Release note

CAMP 365 Member 23.4.0.0

09 Feb, 2024
1373 – Indberetning til SKAT.
Det er nu muligt i skærmbilledet ”Indberetning”, at se om der for medlem er markeret for ”Undlad indberetning”:
Billede1.png
1360 – Indberetning til SKAT.
Man kan nu i forbindelse med 1. indberetning diktere at der skal indberettes 0,00. Derudover indberettes der ikke negative tal for 1. indberetning.
1371 – Indberetning til SKAT – velgørende foreninger.
Hvis man havde flere, ikke betalte opkrævninger for året efter indberetningsåret, blev 1. beregning ikke korrekt. Dette er nu rettet.
1377 – Opkrav udskrivning.
Hvis medlem har en negativ gammel saldo (foreningen skylder medlem) som er mindre end det som opkræves, blev FIK-information forkert. Dette er nu rettet.
1352 – Rollecenter Medlemsadministrator.
En fejl i dette diagram vedr. ”Ukendt medlemsgruppe” er rettet:
Billede2.png
1325 – Debitorposter Søg efter poster.
Man kan nu for debitorposter, som er overført til FarPay, søge og finde posterne ved at klikke “Søg efter poster”:
Billede3.png
Det var ikke tidligere muligt.
1077 – Medlemskortet Ind- og udmeldelse.
Felterne: “Indmeldt” og “Udmeldelsesdato” er nu låste (kan ikke vedligeholdes. Man skal i stedet for anvende knapperne “Indmeldelse” og “Udmeldelse”:
Billede4.png