Release note

CAMP 365 Member 23.1.0.0

20 Nov, 2023
1303 – Bestilt genberegning.
I forbindelse med sletning af en bestilt men ikke gennemført (og ikke bogført) genberegning, blev markering for genberegning ikke sat korrekt tilbage. Dette er nu rettet.
1300 – Genberegn bestilte.
Der er nu indført mulighed for dataformel for henh. Fakturadato og forfaldsdato:
Billede1.png
Hvis man allerede har genberegning liggende klar i plan, anbefales det at sende ny version i plan.