Release note

CAMP 365 Member 21.2.0.0

14 Dec, 2022
567 – AKFA indberetning til SKAT.
Hvis man mister sin fil (som skal indlæses til SKAT), er det nu muligt at genskabe den. Med andre ord man kan udføre ”Dan fil” flere gange. Derudover hvis CPR-nr. ikke overholder modulus-11 kontrol, kommer data ikke i filen, idet SKAT afviser data for ikke validt CPR-nr.
895 – Eksterne ændringer.
Hvis der fra Web indsendes to ændringer for samme medlem (via POST metoden), så bliver der oprettet to poster i Eksterne ændringer (EÆ). Når man i EÆ ser disse to, kan man nu nøjes med at opdatere skærmbilledet (f.eks. ved at sortere) – derved slettes den overflødige.
891 – Medlemsoversigt og Medlemskort.
”Kontingentgruppebeskrivelse” kan nu tilføjes Medlemslisten og Medlemskort.
888 – Autogodkend eksterne ændringer.
En fejl i forbindelse med afvikling i plan af ”Autogodkend eksterne ændringer” er rettet.
872 – Globale dimensioner på abonnementer.
Man kan nu på abonnementskortet se de globale dimensioner.
844 – GDPR afgrænsning af medlemmer.
Funktionen ”GDPR anonymisering” er nu præudfyldt med:
Billede1.png
913 – Opkrav antal udskrevet.
En fejl er rettet, således at feltet ”Antal udskrevet” forøges med 1 når opkrævning enten udskrives, sendes til… eller sendes ud via e-mail.
912 – Opkrav antal udskrevet.
Nu ”arves” opkrævningens felter ”Antal udskrevet”, ”Udskrevet” og ”Mail sendt” IKKE i forbindelse med genberegning.
846 – GDPR anonymisering.
”GDPR anonymisering” kan nu afvikles i plan. Evt. infolog sendes til bruger via mail.
893 – Taksonomi hvem er tildelt?
I skærmbilledet ”Taksonomi” er der nu et menupunkt. ”Tildelt taksonomi”, som vil åbne medlemsoversigten for de medlemmer som har den taksonomi man har fokus på.