Release note

CAMP 365 Member 18.3.0.0

29 Sep, 2021
354 – Opkrav uplacerede betalinger.
Opkrav: Infolog viser nu opkrævningsjournalsnummer for den dannede journal.
347 – Fakturadato bogfør frivillige.
I forbindelse med ”Bogfør frivillige opkrævninger” bliver fakturadato for faktura nu sat til betalingsdatoen fra indbetalingen.
394 – Udmeld medlem med tillidshverv.
Standard i forbindelse med udmeldelse af et medlem med tillidshverv er nu, at hvervene foreslås ”Afsluttet” mod tidligere ”Behold”.
405 – manuel opkravsperiode.
Hvis et medlemsabonnement er opkrævet, kan man nu – uden at skulle lukke og åbne for medlemsabonnementet – markere for ”Manuel opkrævningsperiode”, og derefter sætte ”Basismåned og ”Opkræves fra”.
381 – Udvalgsmedlem prioritet.
Det er nu muligt at ændre prioritet for udvalgsmedlem efter den er tildelt.
389 – bladudsendelse.
Nu kommer ”Adresse 2” med i bladudsendelsen. ”Adresse 2” er typisk stednavn, att. eller c/o information.
222 – EC sortering af linier
Sortering af linier i Note (ses på PDF file FarPay udsender) er nu den samme som i udskrift af opkrævningen.
424 – Eksterne ændringer
Når der oprettes nye poster i ”Eksterne ændringer”, er der ikke mere data i feltet ”Udført af”. Dette medfører, at man – med standard filter – ser de poster den aktuelle bruger er i gang med eller nye som endnu ikke er behandlet. Filteret kan ændres af brugeren, så alle poster vises.
419 – opkrav udskrevet
Feltet ”Antal udskrevet” for opkrævningen tælles nu korrekt op i forbindelse med flere opkrævninger til samme fakturakonto.
423 – Aktivt ans. Sted.
Medlemsoversigten viser nu det aktive ansættelsessted.