Release note

CAMP 365 Event 21.1.0.0

14 Dec, 2022
885 – Quick-tilmelding.
En fejl er rettet, nu kan man Quick tilmelde ud fra CPR-nr.
906 – Ændring af ansættelsessted.
Ved ændring af medlemmets ansættelsessted, gives der nu kun besked om at checke tilmeldinger, hvis der er tilmeldinger til fremtidige arrangementer, hvor fakturakonto er forskellig fra medlemmet selv.
889 – Rollecenter.
Følgende er ændret for rollecentret:

  • Deltagere per arrangementstype – viser PowerBi-rapport man selv skal opbygge.
  • Deltagere med overskredet betalingsfrist – viser nu debitorposter som er forfaldne med restbeløb <>0 og med kildespor som opsat for arrangementer.
  • Deltagere tilmeldt fra web, som har afleveret en kommentar. Viser data afhængig af parameter 1 ovenfor.
  • Ikke fakturerede deltagere. Viser antal ud fra parameter 2 ovenfor – antal er inkl. dags dato og frem.
  • Deltagere tilmeldt fra web. som har afleveret en kommentar – standard filter udvidet med ”Kommentar behandlet”=Nej

Der er tilføjet to nye parametre i ”Arrangementsopsætning”:

  • ”Web kommentar valgmuligheder” – man kan vælge ”Alle” eller ”Kun tilmeldte”.
  • ”Ikke-fakturerede deltager dage” – angiv et tal.
905 – Kommentar behandlet.
Der er for tilmelding tilføjet et nyt Ja/Nej felt: ”Kommentar behandlet”