Release note

CAMP 365 Event 21.0.0.0

11 Nov, 2022
841 – Opret arr. jour.
Arrangement bogføringsjournal – dette filter er nu udvidet til at altid inkludere:
Billede1.png
834 – Bogfør kredit nota.
En fejl omkring rettigheder i forbindelse med bogføring af en arrangements bogføringsjournal kredit nota med GLN information, er nu rettet.
537 – Rollecenter.
Der er nu et rollecenter for Arrangementer:
Billede2.png
Det viser:

  • Ikke fakturerede deltagere
  • Deltagere fra Web med en kommentar
  • Deltagere der ønsker afmelding
  • Deltagere som er faktureret – men som ikke har betalt
  • Arrangementer under minimumskapacitet
  • Deltagere med overskredet betalingsfrist
  • Deltagere som er kommet på venteliste indenfor den seneste måned

Derudover: Cirkeldiagram for: Deltager per arrangementstype.
Punkterne A. – E. og G – viser data for en periode bagud 30 dage.

724 – sende SMS til tilmeldte.
Det er nu muligt for et arrangement at sende SMS til de tilmeldte. Menupunkt er under: ”Handlinger”/”Send sms til tilmeldte”. SMS sendes til tilmeldtes ”Mobilnr.”/”Telefon”.
Forudsætter opsætning her:
Billede3.png