Release note

CAMP 365 Event 18.1.0.0

31 Aug, 2021
372 – Udskrift ikke OK
Hvis tilmeldingens fakturakonto er forskellig fra den tilmeldte og tilmeldingen ikke samlefaktureres, var udskrift ikke OK. Kontakt CAMP – hot@computercamp.dk – så mødefaktura layout kan blive tilrettet.
382 – vis fakturaer for tilmelding.
Ny knap på deltagerkortet under ”Relateret” – den nye knap er ”Fakturaer sendt på tilmeldingen”.