Hjælp til periodisering

Administration |
Medlemssystem |
Økonomi |
01 feb, 2024

Periodisering af indtægter og udgifter kan være en tidskrævende opgave. Der er nu mulighed for at opsætte Business Central og CAMP365 til automatisk periodisering. CAMP tilbyder en gennemgang af disse muligheder, samt hjælp til opsætning og test. 

Gennemgangen foretages i et beskyttet testmiljø, baseret på egne data. Gennemgangen afholdes som en 3 timers workshop på Teams. 

Forudsætninger

Workshoppen henvender sig til medarbejdere i foreningens økonomifunktion, som arbejder med periodisering i regnskabet.

Indhold

Overordnet introduktion

  • Hvilke opgaver kan dækkes af løsningen. 
  • Afdækning af hvilke krav foreningen har til periodisering – herunder krav til kontering.

Nødvendig opsætning til periodisering af kontingentindtægter

  • Parametre. 
  • Kildespor. 
  • Periodiseringsskabeloner.

Gennemgang af proces

Dannelse og bogføring af opkrav og efterfølgende gennemgang af gennemført periodisering.

Gennemgang af andre typer af periodiseringer

  • Periodisering via Finanskladde linjer. 
  • Periodisering via Salgsfaktura linjer. 
  • Periodisering via Købsfaktura linjer.

Materiale

Der udleveres dokumentation med beskrivelse af hvordan periodiseringen opsættes og anvendes.

Pris

7.000,- + moms. (Evt. behov for bistand udover workshoppen afregnes efter forbrug.)

Del opslag: