Release note

CAMP 365 Newsletter 23.0.0.0

30 Oct, 2023
1235 – Forbedringer.
”Debitornr.” vises nu i ”Nyhedsbrev modtagere” skærmbilledet og man kan filtrere på det.

Derudover kan man i ”Synkroniser nyhedsbreve” nu filtrere på relations type og nummer.
F.eks.: Relations type Kunde og debitor D00200:
Billede1.png
I ovenstående eksempel vil synkronisering kun blive udført for debitor D00220.
Billede2.png

1232 Tilføj/fjern modtagere.
For ”Nyhedsbreve” er der nu en knap ”Tilføj/fjern modtagere”. Med denne kan man for et nyhedsbrev tilføje eller fjerne modtagere:
Billede3.png
Parameteren ”Bevar eksisterende afmeldinger i nyhedslisten”:
Denne er kun relevant i forbindelse med tilmeldinger og kan anvendes til at sikre, at modtagere som har afmeldt sig ikke tilmeldes igen.