Release note

CAMP 365 Member 24.2.0.0

06 Jul, 2024
1478 – Default genaktiveres intet ved genindmeldelse

Under særlige omstændigheder blev gamle afsluttede abonnementer genåbnet i forbindelse med en genindmeldelse.

Dette er nu rettet, sådan at det ikke sker længere. Dvs. at abonnementer, udvalgsposter, tillidshverv og communities som udgangspunkt ikke bliver genaktiveret ved genindmeldelse.

Det vil fortsat være muligt at markere for genaktivering hvis det er ønsket.

1548 – sæt datofiltre før find ans.sted

Hovedansættelsesstedet som er gældende på tidspunkt hvor en mærkedag tilføjes mærkedagelisten, vil være det ansættelsessted som indsættes (og forbliver uændret) på mærkedagen i listen.

1530 – Hurtigere vej til bestilling af genberegning

Der er nu kommet en hurtig vej til markering af opkrævninger til genberegning.

Når man står på opkrævningen er der kommet en knap ‘Skal (ikke) genberegnes’ som sætter eller fjerner fluebenet fra feltet ‘Skal genberegnes’.

image.png

Funktionen kan også udføres ved at anvende taste kombinationen Shift+Ctrl+F11

1545 – Fejl i dialog kolonner

Der var en fejl i præsentationen af de kolonner som programmet indlæste.

1558 – : Ekstra kontrol på medlemsabonnementer.

Der er indført en ekstra kontrol i forbindelse med dannelse af opkrævninger, for at fange medlemsabonnementer hvor starten af opkrævningsperioden ikke kan bestemmes, ex. uopkrævede medlemsabonnementer uden dato i ‘Opkræves fra’.

1555 – Gem digitalt bilag

For at imødekomme krav om digital bogføring hos vores kunder, er det er nu muligt, i CAMP 365 opsætningen at slå til, at man automatisk ønsker at vedhæfte opkrævningsfakturaer til de bogførte bilag.
image (2).png
Disse kan derefter ses og åbnes under debitorposter og finansposter og indgående bilag

Af performance hensyn, lægges de bilagsnumrene, der skal vedhæftes bilag på, i en kø, og via kørslen: "Vedhæft digitale opkrævningsbilag" bliver udskriften dannet og vedhæftet bilaget.
image (4).png

Bemærk,
– at denne feature introducere en ny tabel (6193989 Camp Document Queue), som brugere der bogfører opkrævninger skal have adgang og rettigheder til, såfremt featuren tages i brug.
Tabellen er inkluderet i standard rettighedssættet CAMP MEMBER ADMIN.
Har man egne rettighedssæt som tager udgangspunkt i CAMP MEMBER ADMIN, så skal tabellen tilføjes disse rettighedssæt med følgende rettigheder
image (5).png

1563 – tegn blev spist af periodseringstekst

En rettelse i standard BC medførte at de to første tegn af teksten i periodiseringsplanen var forsvundet, da Medlems systemet forventede den gamle løsning. Problemet er løst.

1565 – dok.afsend.profil og CPR primær/udland ved indmeld

Ved indmeldelse sættes Dokumentafsendelsesprofil fra medlemsgruppen. Desuden sættes Seneste adresseopdatering til ‘CPR-Primær’ eller ‘CPR-udland’ , hvis medlemsmedlemsgruppen modtager CPR-adresser. Det betyder, at når man senere modtager adresser fra CPR, så kan de importeres automatisk uden manuel håndtering.