Release note

CAMP 365 Member 19.7.0.0

02 May, 2022
645 – Indberetning til SKAT – §8 og §12.
Der beregnes nu korrekt for fakturakonto og dermed får det medlem som betaler sit rette fradrag indberettet.
642 – Opkrav genberegning tilbageførslen.
Fakturadato og evt. forfaldsdato angivet i dialogen bruges nu for tilbageførsler/kreditering.
674 – Engangs abonnement.
Nu sættes medlemsabonnementets felter ”Opkrævet til” og ”Opkrævet indtil” korrekt, hvis en ikke bogført opkrævning slettes. Derudover kan man ikke mere vedligeholde ”Slutdato” for engangs abonnementer.
665 – Mailscenarier.
Det er nu muligt at tilføje rapporten: ”Opkrævningsfaktura” til mailscenarier. Derved kan man anvende en anden mailkonto end den, der er opsat standard, som afsender for de mails som sendes ud for rapporten.