Release note

CAMP 365 Member 18.4.0.0

08 Nov, 2021
456 – Opkrav send e-mail.
Ved udsendelse af e-mail fra opkrævningsjournaler blev der sendt tomme e-mail. Dette er nu rettet.
472 – Abonnement og kontingentgruppe for nye virksomheder.
Nu tildeles abonnementer og kontingentgruppe ud fra medlemsgruppen når man opretter nye medlemmer med partnertype=Virksomhed.
462 – Udskrift af opkrav uden fakturanr.
OCR information udskrives nu kun for opkrævninger med fakturanr.
Vær opmærksom på at man kan genudsende opkrævninger fra FarPay.
458 – Dan grundlag for OIOUBL.
I forbindelse med funktionen ”Dan grundlag for OIOUBL-fakturering” vil filter nu være sat til den opkrævningsjournal. man har fokus på.
Vær opmærksom på: Hvis man vælger flere, er det den sidste, der er valgt, der er i filteret.
478 – Blade – opret modtagere.
Når man opretter modtagere for en bladudsendelse, opfriskes skærmbilledet nu automatisk, så man straks ser antal modtagere.
457 – Opkrav, Dan grundlag for OIOUBL fakturering.
Nu kan der dannes grundlag for OIOUBL fakturering for opkrævninger, der betales af samme fakturakonto (samlefakturering).
483 – Nyt medlem uddannelsessted.
Nu kan man oprette medlemmer med (kun) uddannelsessted.
460 – Rollecenter eksterne ændringer.
Nogle gange viste rollecenter for mange ventende poster for ”Eksterne ændringer”. Dette er nu rettet.
466 – Medlem mobil nr. TR kube.
Medlemmets mobil nr. opdateres nu korrekt i ”Tillidshvervskube”.
485 – Eksterne ændringer – medlems abonnementer.
Eksterne ændringer: Ændring af data medførte at medlems abonnementer blev oprettet utilsigtet – dette er nu rettet. De oprettes nu kun i forbindelse med indmeldelser eller medlemsgruppe skift.
350 – Opkrav label ændring.
Opkrævningsjournaler: Feltet ”Opkrævninger med fejl” hedder nu ”Notification”. Feltet ”Med data i Log” – viser antal opkrævninger, hvor feltet ”Log” ikke er tomt.
459 – Jobkube.
Jobkuben indeholder nu mail fra ansættelsessted.
410 – Indberetning til SKAT §8 og §12.
Der produceres nu max. 25.000 linier per fil, hvilket er et krav fra SKAT.
380 – Sæt status på opkrævninger.
Ny udgave som kan afvikles i plan. Den udfører dette:
Sætter status til Betalt, hvis opkrav er udlignet 100% og (som noget nyt) sætter status til Bogført, hvis opkrævningen ikke er udlignet 100% – hvilket kan ske, hvis udligning er ændret.
465 – Opkrav Dokumentafsendelses profile.
Nu har hver opkrævning en dokumentafsendelsesprofil. Den sættes ud fra følgende prioritetsrækkefølge:
1. Fakturakontoens dokumentafsendelses profil.
2. Er den tom bruges den dokumentafsendelsesprofil som er markeret som ”Standard”.