Release note

CAMP 365 Event 23.3.0.0

25 Jan, 2024
1342 – Tilmeldinger uden login
Der kan nu filtreres på ”Ansvarlig person”
1272 – Webservice-dokumentation
API dokumentation (OpenAPI filer) er nu tilgængelig for CAMP 365Event api services. Kan anvendes i Swagger og VS Code (med swagger viewer extension installeret).
Billede1.png
Dokumentationen henvender sig til udviklere, der skal udvikle front_end løsninger baseret på service apiet i CAMP 365Event. Dokumentationen (OpenAPI filerne) kan rekvireres fra CAMP, og vil løbende blive opdateret, når nye releases af CAMP 365Event frigives.
1094 – Flere filtermuligheder ved find deltager
Der er nu tilføjet en ekstra filter mulighed under ’Find arrangementsdeltagere’.
Billede2.png